Besplatni softveri:
Besplatno - programski paket GOM Correlate. Molimo, ispunite upitnik Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

Uvodni seminari 2016:
Uvodni seminari GOM Inspect

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

 

Novo:
ATOS ScanBox 4105

Novi ATOS ScanBox 4105
 

 

ATOS
Core

 

Najnoviji GOM mjerni sustav ATOS Core
 

 

ATOS
Triple
Scan

 

Najmoderniji industrijski 3D digitalizator ATOS Triple Scan
 

 

ATOS
ScanBox

 

GOM mjerne stanice ATOS ScanBox
 

Hegewald
&Peschke kidalice

Hegewald & Peschke uređaji za ispitivanje materijala i komponenti
 

VISION Engineering mikroskopi

VISION Engineering stereo, mjerni i laboratorijski mikroskopi
 

 

GEOMAGIC
Design X

Geomagic Design Direct
 

 

Novosti

 

Topomatika Workshop / 28. i 29. 9. 2016.

Pozivamo vas na besplatne radionice o primjeni 3D optičkih mjernih metoda u razvoju, proizvodnji i kontroli kvalitete...

 

GOM trening webinar / 16. 6. 2016. >

Besplatni webinar “New GOM Software 2016 - 3D Testing” o novostima u GOM softveru održan je 16. 6. 2016.

 

IRT 2016/ 6. i 7. 6. 2016. >

Na IRT forumu u Portorožu predstavili smo inovacije i nove 3D tehnologije za industrijsku primjenu...

 

Novi besplatni GOM-ov softver / 3. 2016. >

GOM Correlate je besplatni program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju ispitivanja materijala i komponenti...

 

ARAMIS 3D kamera / 1. 2016. >

Novi GOM mjerni uređaj za dinamička 3D mjerenja na površini i u diskretnim točkama...

 

GOM Inspect edukacija / 2016. >

U 2016. godini. ponovno organiziramo jednodnevni seminar o korištenju GOM Inspect programskog paketa...

 

Novi inspekcijski mikroskop >

TIM5, svestrani inspekcijski i metalurški mikroskop za kontrolu materijala, za početnike i iskusne inženjera...

 

>