Besplatni softveri:
Besplatno - programski paket GOM Correlate. Molimo, ispunite upitnik Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo, ispunite upitnik

Uvodni seminari 2016:
Uvodni seminari GOM Inspect

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

 

Novo:
ATOS ScanBox 4105

Novi ATOS ScanBox 4105
 

 

ATOS
Core

 

Najnoviji GOM mjerni sustav ATOS Core
 

 

ATOS
Triple
Scan

 

Najmoderniji industrijski 3D digitalizator ATOS Triple Scan
 

 

ATOS
ScanBox

 

GOM mjerne stanice ATOS ScanBox
 

Hegewald
&Peschke kidalice

Hegewald & Peschke uređaji za ispitivanje materijala i komponenti
 

VISION Engineering mikroskopi

VISION Engineering stereo, mjerni i laboratorijski mikroskopi
 

 

GEOMAGIC
Design X

Geomagic Design Direct
 

 

Novosti

 

ATOS Capsule / 1. 2017. >

GOM-ov novi precizni mjerni uređaj za prikupljanje podataka o finim detaljima površina precizno oblikovanih dijelova....

 

TOPOMATIKA Workshop / 9. 3. 2017. >

Jednu iz serije međunarodnih besplatnih radionica "3D mjeriteljstvo u procesima oblikovanja lima" održat ćemo u Zagrebu.

 

GOM Education Award / do 15. 6. 2017.

Međunarodno natjecanje za studente u kreiranju laboratorijskih eksperimenata na temu 3D skeniranja ...

 

GOM konferencija / 26. i 27. 9. 2017. >

GOM 3D Metrology Conference 2017, Braunschweig, Njemačka, u novom sjedištu GOM-a...

 

ARAMIS for Education / 8. 2016. >

Novi GOM-ov edukacijski paket namijenjen je za nastavu i obuku u području ispitivanja materijala i komponenti...

 

Novi besplatni GOM-ov softver / 3. 2016. >

GOM Correlate je besplatni program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju ispitivanja materijala i komponenti...

 

ARAMIS 3D kamera / 1. 2016. >

Novi GOM mjerni uređaj za dinamička 3D mjerenja na površini i u diskretnim točkama...

 

>