Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

ATOS Core - tehničke karakteristike

 

Technical data ATOS Core

Konfiguracija sustava

ATOS Core 45

ATOS Core 80

ATOS Core 135

ATOS Core 200

mjerno područje

45 x 30 mm

80 x 60 mm

135 x 100 mm

200 x 150 mm

radna udaljenost

170 mm

170 mm

170 mm

250 mm

razmak točaka

0.02 mm
(0.03 mm)*

0.03 mm
(0.05mm)*

0.05 mm
(0.09 mm)*

0.08 mm
(0.13 mm)*

dimenzije senzora

206 x 205 x 64 mm

206 x 205 x 64 mm

206 x 205 x 64 mm

206 x 205 x 64 mm

težina senzora

2.1 kg

napajanje

90 - 230 V AC

radna temperatura

+ 5°C up to + 40°C, bez kondenzacije

* GOM Scan sa Sensor Driver 2M

Technical data ATOS Core

Konfiguracija sustava

ATOS Core 185

ATOS Core 300

ATOS Core 500

mjerno područje

185 x 140 mm

300 x 230 mm

500 x 380 mm

radna udaljenost

440 mm

440 mm

440 mm

razmak točaka

0.07 mm
(0.12 mm)*

0.12 mm
(0.18 mm)*

0.19 mm
(0.31 mm)*

dimenzije senzora

361 x 205 x 64 mm

361 x 205 x 64 mm

361 x 205 x 64 mm

težina senzora

2.9 kg

napajanje

90 - 230 V AC

radna temperatura

+ 5°C up to + 40°C, bez kondenzacije

* GOM Scan sa Sensor Driver 2M

 
topomatika logo