GD&T - Tolerancije položaja i oblika (Geometric Dimensioning and Tolerancing)

 

Tolerancije položaja i oblika (GD&T) je simbolički jezik za definiranje:

  • nominalne geometrije dijelova i sklopova
  • dozvoljenih odstupanja oblika i dimenzija pojedinih elemenata
  • dozvoljenih odstupanja položaja elemenata

Glavna uloga GD&T tolerancija je opisati geometrijske zahtjeva na dijelove i sklopove koji će osigurati njihov planirani oblik, sklop i funkciju.

Pravilno korištenje GD&T tolerancija zahtjeva puno 3D koordinatnih mjernih točaka što čini ATOS 3D digitalizator savršenim mjernim uređajem za ovakvu analizu.

ATOS 3D digitalizator razlikuje se od tradicionalnih koordinatnih mjernih uređaja i mjernih ruku. Umjesto mjerenja pojedinačnih točaka, kompletna geometrija objekta mjerenja zabilježena je kao gust oblak točaka ili poligonalna mreža i na taj način omogućava jednostavnu analizu i pronalaženje nepravilnosti koje bi se kod mjerenja taktilnim sustavima mogle previdjeti.

GD&T modul za ATOS Inspection programski paket razvijen je u suradnji sa ekspertnom grupom korisnika sustava predvođenom tvrtkom Bang&Olufsen.

GD&T modul za ATOS Inspection programski paket

topomatika logo