Analiza pomaka i deformacija

 

Poznavanje ponašanja objekata pod utjecajem opterećenja nužno je za razvoj novih proizvoda ili analizu postojećeg stanja. Uobičajena su mjerenja polja deformacija strojnih dijelova u svrhu procjene njihove čvrstoće. Analizom uzoraka u kidalicama određuju se mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija, čije poznavanje je vrlo važno.

U procesu obrade značajno se mijenjaju oblik i svojstva materijala - karakteristične su toplinske deformacije kod zavarivanja ili stanjivanje i pucanje limova kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulacije različitih procesa, pri čemu je njihova eksperimentalna verifikacija vrlo važna.

U rješavanju tih zadataka na raspolaganju nam stoji niz vrhunskih mjernih sustava:

  • TRITOP je posebno pogodan za precizno mjerenje deformacija velikih konstrukcija
  • PONTOS omogućuje analizu brzih dinamičkih procesa poput gibanja ili vibracija
  • ARAMIS je namijenjen detaljnoj analizi polja pomaka i raspodjele deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije) ili određivanju mehaničkih svojstava materijala
  • ARGUS je sustav za analizu obrade limova savijanjem, a služi za kontrolu procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mjesta
  • ESPI je laserski interferometrijski uređaj za precizno mjerenje izrazito malih pomaka i deformacija

primjeri >>

Analiza deformacija: mjerenje polja pomaka i deformacija, određivanje mehaničkih svojstva materijala

topomatika logo