ARAMIS 3D kamera - Novi senzor za dinamička 3D mjerenja na površini i u diskretnim točkama

 

ARAMIS 3D kamera je novi mjerni uređaj kojim se unaprijeđuje razumijevanje svojstava materijala i ponašanja gotovih komponenata što dovodi do sigurnijih proizvoda. Novi senzor za ispitivanje lako se integrira s uređajima za ispitivanje materijala i komponenata u svrhu analize deformacija nastalih uslijed dinamičkog opterećenja.

Istraživanje materijala i ispitivanje dijelova igraju ključnu ulogu u razvoju proizvoda. ARAMIS 3D kamera pruža informacije o svojstvima korištenih materijala i ponašanju gotovih proizvoda pod opterećenjem. Ovi rezultati su osnova za razumijevanje stabilnosti proizvoda, optimizaciju geometrije te provođenje pouzdanih numeričkih simulacija i njihovu verifikaciju. GOM-ovo iskustvo u industrijskom 3D mjeriteljstvu dovelo je do razvoja nove ARAMIS 3D kamere koja daje konkretne rezultata potrebne za donošenje odluka prilikom konstruiranja proizvoda, istraživanja i razvoja te proizvodnje.

Konfiguriranje konvencionalnih uređaja za ispitivanje, kao što su ekstenzometri, tenzometarske mjerne trake, akcelerometri itd. mjeritelju oduzimaju mnogo vremena, čime se povećavaju troškovi pripreme mjerenja i kalibracije mjernih uređaja. Konvencionalni uređaji mogu se koristiti samo za ograničen broj mjernih zadataka i uglavnom pružaju samo 2D rezultate. ARAMIS 3D kamera pomaže u skraćivanju vremena razvoja i bržoj pripremi mjerenja u usporedbi s konvencionalnim metodama.

Certificirana optika

ARAMIS 3D kamera je stereofotogrametrijski mjerni uređaj koji precizno mjeri 3D koordinate, pomake i deformacije. Baziran je na optičkoj triangulaciji, a kao markere koristi stohastički uzorak ili referentne točke. Sustav dolazi s dvije unaprijed podešene i certificirane leće integrirane u stabilno kućište prikladno za svakodnevnu primjenu u industriji, čime se osigurava visoka razina stabilnosti i manja potreba za kalibracijom senzora. Korisnik može jednostavno izmijeniti mjerne volumene kako bi se istim uređajem omogućilo mjerenje malih i velikih objekata, od uzorka za ispitivanje materijala do krila aviona. Osim razvoja ove nove modularne konfiguracije senzora, GOM je također unaprijedio upravljanje svjetlom te razvio novu integriranu upravljačku jedinicu.

Obzirom da su optički mjerni sustavi temeljeni na digitalnoj obradi slike, mogućnost kontrole svjetla je nužno za precizna mjerenja. Točnost mjerenja ovisi o kvaliteti slike, osvjetljenju i kontrastu vizualnog sadržaja. Korištenjem tehnologije plavog svjetla, mjerenja se mogu provesti neovisno o uvjetima ambijentalnog osvjetljenja. Uz to, zbog uskopojasne LED svjetlosti i dodatnih optičkih filtra, eliminiraju se odsjaji i smanjuje se šum, čime se također unaprjeđuje kvaliteta mjerenja.

Za mala i srednja područja mjerenja, novi projektor koristi asferične leće kako bi stvorio jednoliku raspodjelu intenziteta svjetlosti. Integrirani revolverski mehanizam omogućava brzu promjenu veličine osvjetljene površine samo jednim zaokretom.

Za veće mjerne volumene, GOM je razvio tehnologiju „Tracking points“, te koristi brojna točkasta LED rasvjetna tijela koja stvaraju prstenasti izvor svjetla oko svake kamere. Obzirom da je sada put svjetlosti za odašiljanje i primanje identičan (svjetlo se vraća direktno u kameru), ova postava omogućuje kraća vremena ekspozicije i visokofrekventna mjerenja.

Upravljačka jedinica

Integrirana upravljačka jedinica upravlja prikupljanjem podataka i rasvjetom. Sadrži softverski podržano sučelje za programiranje unaprijed definiranih ili prilagođenih mjernih sekvenci. Potpuno podržava integraciju u postojeće ispitne sustave preko vanjskih okidača i prikupljanja analognih podataka. Također, omogućava definiranje posebnih međuzavisnosti između parametara ispitivanja, kao što su brzina prikupljanja podataka i aktivacijskih elemenata (eng. triggera). Primjerice, frekvencija prikupljanja podataka može se automatski ubrzati kada unaprijed definirana ulazna veličina (npr. sila) koja djeluje na uzorak tijekom procesa ispitivanja prijeđe neki prag. Jednom definirane mjerne sekvence mogu se pohraniti i koristiti za višestruke projekte odnosno razmijeniti unutar različitih sustava.

Rezultat ovog razvoja je ARAMIS 3D kamera koja precizno mjeri bilo koji 3D pomak ili deformaciju prilikom ispitivanja materijala i dijelova u auto i zrakoplovnoj industriji, industriji potrošačkih dobara te biomehaničkim i sličnim aplikacijama.

GOM Correlate - Besplatni softver za korelaciju digitalnih slika

GOM Correlate je besplatni preglednik za rezultate korelacije digitalnih slika. Pregledno prikazuje 3D pomake i deformacije te time doprinosi 3D razumijevanju dinamičkih komponenata i njihova ponašanja. Softver se također koristi za daljnju analizu pomaka i deformacija te pruža detaljne izvještaje s dijagramima i video zapisima.

Prikaz vrijednosti pomaka i deformacija kao cjelovitih, bojom kodiranih mapa omogućava mnogo bolje 3D razumijevanje dijelova, nego što pružaju konvencionalne tabele i grafovi s rezultatima dobivenim konvencionalnim mjeračima deformacija.

GOM podržava obrazovanje, istraživanje i industriju sa svojim besplatnim softverskim paketom, pomažući time da korelacija digitalnih slika postane još zastupljenija standardna metoda.

GOM-ova web stranica nudi besplatno preuzimanje GOM Correlate-a i ostalih materijala, kao i forum, priručnike i video instrukcije. Također, redovito se održavaju nacionalni i internacionalni uvodni seminari.

ARAMIS Professional
Novi softverski paket za istraživanje materijala i ispitivanje komponenata

Istraživanje i razvoj novog proizvoda kombinira različite tehničke discipline, kao što su istraživanje materijala, numeričke simulacije i ispitivanje komponenata. Stoga, integrirani tokovi rada vezani za mjerenje i analizu rezultata pomažu u skraćivanju ciklusa razvoja proizvoda.

Sa svojim novim softverskim rješenjem, ARAMIS Professional, GOM donosi standardno industrijsko rješenje za ispitivanje materijala i komponenata. ARAMIS Professional kombinira korelaciju digitalnih slika i 3D praćenje diskretnih točaka u jednom softverskom paketu. Rezultati su 3D koordinate, pomaci i deformacije te donosi snažne alate za napredne analize.

Za određivanje svojstava materijala, ARAMIS donosi standardne rezultate, kao što su Young-ov modul, Poisson-ov koeficijent ili r- i n-vrijednost čelika itd. Prilikom ispitivanja komponenata, često se koriste rezultati dinamičkih mjerenja u pojedinim točkama, primjerice, kod ispitivanja izdržljivosti na udarce i dinamička opterećenja te analize životnog ciklusa proizvoda, analiza 6 stupnjeva slobode gibanja (6DoF) i frekvencijska analiza.

Razvojni inženjeri mogu  „uživo“ procjenjivati ponašanje dijela tijekom procesa ispitivanja pomoću modula za online praćenje deformacija. Rezultati su dostupni u obliku mjernih izvještaja, dijagrama i filmova, koji se mogu izvesti u standardnim ili prilagođenim formatima za daljnju obradu. Štoviše, mogu se izravno uspoređivati sa podacima simulacija u svrhu poboljšanja simulacijskih alata i procesa.

Za prilagođeno ispitivanje, inženjeri mogu koristiti dostupne evaluacijske principe, kao što su funkcije za analizu stanjenja, deformacija, pomaka ili prilagoditi zasebne predloške. Takvi predlošci za procjenu mogu se koristiti za ponavljajuća ispitivanja.

Parametarski softver

Parametarski koncept programskog paketa ARAMIS podržava analizu sličnih dijelova, funkcije korištene za analizu i izvještavanje automatski se primjenjuju na sva mjerenja. Uz to, cijeli proces je sljediv i ponovljiv.

GOM je razvio ARAMIS Professional kao potpuno integrirano softversko rješenje za istraživanje materijala, ispitivanje dijelova, analizu i izvještavanje. U kombinaciji s ARAMIS 3D kamerom i GOM upravljačkom jedinicom, ARAMIS Professional softver može biti u izravnoj interakciji i kontrolirati uređaje za ispitivanje, primjerice, preko ulaznih i izlaznih analognih signala.

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar >>

Aramis 3D kamera 300

statički vlačni pokus

deformacije lopatica

Analiza zračnog jastuka

vanplanarni pomaci

topomatika logo