ARAMIS - sustav za trodimenzionalnu analizu deformacija

 

Ovaj optički mjerni sustav temelji se na principu objektnog raster postupka. Služi za mjerenja trodimenzionalne promjene oblika i raspodjele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih objekata. Primjenjuje se u analizi čvrstoće konstrukcija, određivanju svojstava materijala, verifikaciji i usavršavanju numeričkih proračuna itd. Prikladan je za analizu objekata iz metalnih, kompozitnih, gumenih, drvenih i drugih materijala.

ARAMIS bezkontaktno i s visokom točnošću određuje:

  • Oblik snimanog objekta
  • Polje trodimenzionalnih pomaka
  • Polje tenzora deformacja i naprezanja
  • Svojstva materijala

Za razliku od tenzometara ili ekstenziometara koji daju samo pojedinačne mjerne vrijednosti, ARAMIS određuje raspodjelu deformacija po cijelom analiziranom podrućju, što omogućuje bolje razumijevanje ponašanja materijala i konstrukcija.

Tipične su analize:

  • Svojstava materijala na visokim ili niskim temperaturama
  • Ponašanja spojeva i kontakata dvaju tijela
  • Širenja pukotina
  • Toplinskih deformacija
  • Deformacija kod obrade ili zavarivanja materijala itd.

primjeri >>

ARAMIS mjerni sustav: 3D analiza deformacija

topomatika logo