Mjerenje pomaka i deformacija u medicinskim istraživanjima >>

 

ARAMIS mjeri bezkontaktno i detaljno trodimenzionalne pomake i deformacije tijela, omogućavajući tako analize medicinskih zahvata poput fiksacije fragmenata fraktura srednjeg lica ...(više...)

  ARAMIS: Mjerenje pomaka i površinskih deformacija u medicinskim istraživanjima - ispitivanje kirurških tehnika liječenja prijeloma na anatomskom modelu lubanje.
 

Analiza ponašanja zakovičastog spoja pod opterečenjem >>

 

3D mjerenje naprezanja sustavom ARAMIS omogućuje vizualizirati ponašanja spojeva lakih konstrukcija. Vlačni pokus proveden je na dva aluminijska lima spojena pomoću tri reda zakovica...(više...)

  ARAMIS: Analiza ponašanja opterečenog zakovičastog spoja
 

Krivulja tečenja materijala (FLC) - Nakajima test

 

Dijagram krivulje tečenja (FLD) koristi se za procjenu svojstva limova i određivanje ograničenja u procesima oblikovanja. FLC se određuju Nakajima testom postupkom dubokog vučenja na metalnim pločastim uzorcima. Deformacije i naprezanja lako se i precizno mjere sustavom ARAMIS.

  ARAMIS: FLC - Nakajima test uzorci