ARGUS - sustav za optičku analizu oblikovanja limova

 

ARGUS mjeri promjene oblika lima tijekom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate točaka s površine oblikovanog lima te raspodjele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala. U FLC dijagramima uspoređuje se da li izmjerene deformacije leže ispod ili iznad krivulje granične deformabilnosti primjenjenog materijala i time određuje kritična područja i faktore sigurnosti.

ARGUS pridonosi optimalizaciji procesa oblikovanja limova pomoću:

  • brzog otkrivanja područja s kritičnim deformacijama
  • rješavanja složenih problema oblikovanja
  • verificiranja numeričkih simulacija

Optička analiza oblikovanja limova ARGUS-om omogućuje točno i brzo mjerenje deformacija objekata različitih veličina i to s iznimno visokom mjernom rezolucijom. S lakoćom se analizira i po nekoliko stotina tisuća mjernih točaka.

ARGUS omogućuje analizu izrade proizvoda od čeličnih, aluminijskih i ostalih limova ili npr. cijevi kod procesa oblikovnanja visokim unutrašnjim pritiskom. Raspodjele deformacija i smanjenja debljine materijala prikazuju se trodimenzionalno po cijeloj površini objekta ili po pojedinim presjecima. FLC dijagrami pružaju brzu procjenu ispravnosti konstrukcije.

primjeri >>

ARGUS - 3D analiza oblikovanja limova

topomatika logo