ARGUS - mjerni postupak

 

Priprema objekta

Prije početka postupka oblikovanja lima na njegovu se nedeformiranu površinu nanaša pravilni točkasti uzorak. Tijekom oblikovanja lima raspored točaka se mijenja u skladu s deformacijama površine.

Snimanje

Deformirani lim snima se iz različitih smjerova pomoću digitalne kamere visoke rezolucije.
Broj snimaka nije ograničen, tako da se s lakoćom analiziraju i vrlo složeni objekti.

Automatska obrada

Na temelju fotogrametrijskog principa automatski se pronalazi 3D položaj svih točaka na limu, čime je njegov oblik u deformiranom stanju određen. Analizom razmaka između točaka izračunavaju se tenzori deformacija po kompletnoj površini lima. Raspodjela smanjenja debljine materijala računa se uz pretpostavku sačuvanja volumena.

Rezultati

Trodimenzionalan oblik gotovog komada, komponente tenzora deformacija poput glavnih i sporednih deformacija, smanjenje debljine materijala i krivulje granične deformabilnosti prikazuju se trodimenzionalno ili u dijagramima, te eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

 

primjeri >>

 

 

Mjerne oznake nanesene  na nedeformirani lim ...
... snimaju se nakon procesa oblikovanja lima
Izmjerenje deformacije lima omogućavaju optimizaciju proizvodnje...
...i prikaz u FLC - dijagramu granične deformabilnosti
topomatika logo