ATOS - mjerni postupak

 

Postavljanje uređaja

ATOS se postavlja na stativ i slobodno usmjerava prema mjernom objektu. Nisu potrebni nikakvi posebni uređaji za precizno pozicioniranje. Želi li se mjerenja automatizirati za potrebe serije, ATOS se postavlja na robotsku ruku.

Mjerenje

Na mjerni se objekt jakim projektorom projiciraju uzorci gustih paralelnih linija i snimaju pomoću dvije digitalne kamere. Optičkim mjernim ticalom provode se dodatna taktilna mjerenja. Uređaj samostalno kontrolira svoju kalibriranost i nadgleda utjecaje okoline poput vibracija ili promjene osvjetljenja.

Obrada

Unutar nekoliko sekundi software po svakom mjerenju računa visokoprecizne 3D koordinate i do 4 milijuna mjernih točaka s površine snimanoga objekta. Osim oblika površine, na raspolaganju stoje i podaci o rubovima i provrtima.

Rezultati

Svako pojedino mjerenje transformira se potpuno automatski u zajednički koordinatni sustav, tako da rezultati tvore cjelinu. Kompletno digitalizirana površina mjernoga objekta sada se može usporediti s CAD modelom i izračunati odstupanja oblika. Trodimenzionalni model i rezultati usporedbe za daljnju se obradu mogu eksportirati pomoću uobičajenih formata.

primjeri >>

 

 

ATOS na robotu - automatizirano mjerenje u automobilskoj industriji:
Tijekom jedne sekunde ATOS projicira niz linija na mjerni objekt ...
... i mjeri do 4 milijuna trodimenzionalnih mjernih točaka u svakoj snimci.
Detaljan mjerni rezultat osigurava preciznu kontrolu oblika ili izradu CAD modela.
topomatika logo