PONTOS - mjerni postupak

 

Priprema mjernog objekta

Na mjesta koja trebaju biti analizirana lijepe se mjerne markacije. Količina ovih markacija nije ograničena i njihov velik broj ne utječe negativno na frekvenciju mjerenja. U odnosu na klasične senzore pomaka ili ubrzanja, mjerenja PONTOS-om bitno su jeftinija i pružaju znatno detaljnije rezultate.

Snimanje digitalnih fotografija

Optički sustav PONTOS postavlja se pomoću stativa pred mjerni objekt. Dvije digitalne kamere sinhronizirano snimaju objekt u pokretu, tako da se analizirati mogu i brzi dinamički procesi. Uređaj samostalno kontrolira svoju kalibriranost i kompenzira utjecaje okoline poput vibracija ili pomaka.

Automatska obrada

U snimljenim parovima digitalnih fotografija potpuno se automatski pronalaze mjerne točke te fotogrametrijskim postupkom računa njihov položaj u prostoru. Usporedbom trodimenzionalnih koordinata točaka u različitim stadijima određuju se vektori pomaka i ubrzanja svih mjernih markacija.

Rezultati

Prostorni položaji markacija te njihovo apsolutno ili relativno gibanje prikazuju se vektorski u snimljenim fotografijama, trodimenzionalnim prikazima ili dijagramima te eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

primjeri >>

 

 

Mjerne markacije ljepe se na mjerni objekt na mjesta za analizu dinamičkih procesa
Optički sustav PONTOS: dvije digitalne kamere za sinhronizirano trodimenzionalno snimanje objekta u pokretu
Stereofotogrametrijsko određivanje položaja mjernih točaka u prostoru, vektori pomaka i ubrzanja mjernih markacija
Standardizirani formati prikaza rezultata
topomatika logo