Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

ključne riječi: PONTOS, analiza deformacija, alatničarstvo, obrada limova

Dinamička analiza strojeva za obradu metala deformiranjem

 

Na kvalitetu proizvoda pri obradi metala deformiranjem znatno utječu dinamički procesi. Velik utjecaj ima krutost stroja, deformacije vodilica i pogonskih elemenata, kao i ispravno centriranje i orijentacija alata.

Beskontaktno optičko 3D mjerenje omogućuje kontrolu oblika i dimenzija pri oblikovanju lima već tijekom prvih isprobavanja alata. 3D deformacijskim mjernim sustavom može se u realnom vremenu analizirati i dinamičke procese tijekom obrade metala deformiranjem koji su značajni za kvalitetu gotovih proizvoda.

Optičkim deformacijski mjernim sustavom PONTOS uspješno je analizirano dinamičko ponašanje hidrauličke preše za obradu metala deformiranjem. Stereo sustav kamerama visoke brzine i rezolucije vizualizira odstupanja u vođenju, pogonu kao i centriranju, kutnim položajima i krutosti stroja. Omogućuje mjerenje savijanja bazne ploče i podešavanje radnog takta stroja. Time se izravno smanjuju troškovi proizvodnje jer ispravno podešeni parametri produžuju vijek trajanja alata i optimiziraju proizvodni proces. Podaci dobiveni ovim mjerenjem mogu se koristiti za analizu brzine, savijanja i nagiba radnih elemenata preše tijekom rada stroja. Mjerenje je omogućilo analizu vibracija i oscilacija te izradu izvješća o krutosti stroja pod utjecajem stvarno primjenjene sile. Poznavanje točnih karakteristika stroja presudno je za procjenu budućih procesa i procjenu može li se postići zadovoljavajuća kvaliteta proizvedenih komponenti. Izmjereni podaci mogu se koristiti kao ulazni parametri za optimizaciju budućih simulacija procesa oblikovanja.

3D dinamičkim mjerenjem pomaka optičkim beskontaktnim stereo sustavom PONTOS može se znatno povećati vijek trajanja alata, optimizirati proizvodne procese i smanjiti troškove proizvodnje.

Zahvaljujemo GOM mbH i IFUM Hannover na prilici da objavimo ovaj primjer.

 

Dinamička analiza strojeva za obradu metala deformiranjem
 
topomatika logo