Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

ključne riječi: ATOS, prototipovi i alati, alatničarstvo, obrada limova

Brža potvrda preciznosti alata pomoću kombinacije CAD/CAM, simulacije i 3D optičkog mjerenja

Izrada preciznih alata za proizvodnju kompleksnih limenih dijelova uključivala je dugotrajan postupak pokušaja i pogrešaka, no Bernecker Grupa riješila je problem kombiniranjem  CAD/CAM sustava sa softverom za simulaciju i 3D optičkim mjerenjem. To je značajno smanjilo broj iteracija dorade alata. štedeći tako vrijeme i novac.

Bernecker Grupa razvija i proizvodi duboko vučene i savijene dijelove, ravne i zakrivljene cijevi, profile, plastične dijelove iz kalupa i potpuno montirane podsklopove izrađene od različitih materijala ili kombinacija materijala. Proizvodi i sustav za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR) za nekoliko europskih tvornica automobila.

Uz sve veće snage automobilskih motora, sve su stroža i ograničenja dopuštene količine ispušnih plinova. Kako bi se zadovoljili strogi standardi, turbopunjači se kombiniraju sa sustavom za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR) da bi se smanjila emisije neobrađenih NOx plinova.

EGR se sastoji od nekoliko profila limova nehrđajućeg čelika. Naručitelji zahtijevaju da se tijekom oblikovanja lima ne prelazi definirani postotak smanjenja debljine. Uzeti u obzir ovaj postotak kod konstruiranja alata i provjeriti ga na proizvedenom dijelu pravi je izazov proizvođačima alata. Kako bi osigurao proizvodnju dijelova od lima koji zadovoljavaju specifikacije, Bernecker ima integrirano rješenje koje uključuje konstruiranje, simulaciju i mjerenje, tj. petlju procesa koja završava brzim 3D optičkim mjerenjem ATOS sustavom visoke rezolucije

Sada Bernecker koristi mogućnost brzog mjerenja ATOS sustavom i u razvoju alata.

Cijeli članak: Definirano stanjivanje – kombiniranje CAD/CAM, simulacije i optičkog mjeriteljstva za bržu provjeru ispravnosti alata >>

ATOS Triple Scan