Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr
ključne riječi: ATOS, prototipovi i alati, alatničarstvo, obrada limova

Definirano stanjivanje - kombiniranje CAD/CAM, simulacije i optičkog mjeriteljstva za bržu validaciju alata

 

Proizvodnja alata za preciznu izradu kompleksnih limenih dijelova uključivala je dugotrajan postupak pokušaja i pogrešaka, no Bernecker Grupa pronašla je rješenje problema kombinacijom  CAD/CAM sustava sa softverom za simulaciju i GOM optičkim mjeriteljstvom. Na taj način, tvrtka je značajno smanjila broj iteracija  dorade alata, štedeći time vrijeme i novac.

Bernecker Grupa iz južne Njemačke razvija i proizvodi duboko vučene i savijene dijelove, ravne i zakrivljene cijevi, profile, plastične dijelove iz kalupa i potpuno montirane podsklopove izrađene od različitih materijala ili kombinacija materijala. Također proizvode i sustav za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR) za nekoliko europskih proizvođača automobila.

EGR se sastoji od nekoliko profila limova nehrđajućeg čelika. Naručitelji zahtijevaju da se tijekom deformiranja lima ne prelazi definirani postotak stanjivanja. Uzeti u obzir ovaj postotak kod konstruiranja alata i provjeriti ga na proizvedenom dijelu predstavlja pravi izazov za proizvođače alata. Kako bi osigurao proizvodnju dijelova od lima koji zadovoljavaju specifikacije, Bernecker je izradio integrirano rješenje koje uključuje konstruiranje, simulaciju i mjerenje, tj. petlju procesa koja završava brzim 3D optičkim mjerenjem visoke rezolucije GOM-ovim ATOS sustavom.

Cijeli članak: Definirano stanjivanje – kombiniranje CAD/CAM, simulacije i optičkog mjeriteljstva za bržu provjeru ispravnosti alata >>

ATOS Triple Scan u Berneckeru
 
topomatika logo