Besplatni inspekcijski softver:
Besplatno - programski paket GOM Inspect. Molimo,  ispunite upitnik

Uvodni seminari 2018:
Uvodni seminari GOM Inspect

 

Zatražite prezentaciju: info@topomatika.hr

 

 

Ovlašteni zastupnik za:

GOM optički trokoordinatni mjerni uređaji: 3D skeneri, fotogrametrija, analiza pomaka i deformacijaGeomagic programski paketi: reverzibilno inženjerstvo, 3D modeliranje, vizualizacija, osiguranje i kontrola kvaliteteVision engineeringHegewald & Peschke kidalice

Zatražite prezentaciju mjernih sustava
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: info@topomatika.hr

 

GOM 3D-koordinatna mjerenja
   
     

ATOS - 3D skeneri >>

 

Ovi vrhunski i širom svijeta najčešće korišteni 3D digitalizatori odnosno 3D skeneri određuju brzo i jednostavno trodimenzionalan oblik objekata svih veličina i složenosti. Mogućnosti primjene su neograničene ...(više...)

  Atos: trodimenzionalna digitalizacija i usporedba oblika
 

TRITOP CMM - optički 3D koordinatni mjerni sustav >>

 

Mobilni optički trokoordinatni mjerni sustav visokom preciznošću određuje 3D položaj markera i drugih uočljivih elemenata s površine mjernoga objekta i omogućava brza i efikasna mjerenja na licu mjesta...(više...)

  Tritop: precizno određivanje 3D položaja markera

 

   
GOM analiza deformacija i pomaka
   
     

ARAMIS - optička 3D analiza deformacija >>

 

Ovaj optički mjerni sustav temelji se na principu objektnog raster postupka. Služi za mjerenja trodimenzionalne promjene oblika i raspodjele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih objekata...(više...)

  Aramis: mjerenje trodimenzionalne promjene oblika i raspodjele deformacija
     

PONTOS - dinamička 3D analiza >>

 

Optički mjerni uređaj koji služi za precizno određivanje položaja, pomaka i deformacija konstrukcija ili njihovih dijelova. Dvije brze digitalne kamere omogućuju praćenje dinamičkih pojava u prostoru...(više...)

  Pontos: praćenje dinamičkih pojava u prostoru
     

ARGUS - optička analiza oblikovanja limova >>

 

ARGUS mjeri promjene oblika lima tijekom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate točaka s površine oblikovanog lima te raspodjele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala...(više...)

  Argus: promjene oblika lima tijekom procesa oblikovanja
     

TRITOP Deformation - statička analiza deformacija >>

 

Mobilni optički mjerni sustav koji precizno određuje 3D koordinate točaka objekta u kvazi-statičkim uvjetima i na temelju toga izračunava 3D pomake i deformacije objekata i njihovih sastavnih dijelova...(više...)

  Tritop: precizno određivanje 3D položaja markera

 

   
GOM programski paketi
   
     

GOM Inspect Professional
- računalno potpomognuto mjeriteljstvo >>

 

GOM Inspect Professional je napredni programski paket za dimenzionalne analize 3D oblaka točaka dobivenih trodimenzionalnim digitalizatorima, laserskim skenerima, kompjutorskim tomografima i sličnim uređajima...(više...)

  GOM Inspect Professional programski paket
     

GOM Inspect - besplatni inspekcijski softver >>

 

GOM Inspect je besplatni programski paket za 3D kontrolu i obradu poligoniziranih mreža, kao i preglednik za ATOS i GOM Inspect Professional mjerne rezultate...(više...)

  GOM Inspect besplatni programski paket

 

 

   
GEOMAGIC programski paketi
   
     

3D dizajn i modeliranje >>

 

Geomagic nudi rješenja za 3D dizajn, modeliranje i obradu skeniranih podataka koja se potpuno prilagođavaju potrebama i izazovima novih dizajnerskih i proizvodnih procesa....(više...)

  Geomagic Freeform Plus - modeliranje predmeta složenog oblika
     

3D obrada i povratno inženjerstvo (RE) >>

 

Skup alata za 3D skeniranje, obradu skeniranih podataka i povratno inženjerstvo čini proces digitalizacije objekata iz realnog svijeta jednostavnim i preciznim...(više...)

  Geomagic programski paketi omogućuju digitalnu rekonstrukciju kompleksnih objekata

 

 

   
VISION Engineering mikroskopi
   
     

Stereo inspekcijski mikroskopi >>

 

Širok raspon patentiranih stereo inspekcijskih mikroskopa, s vrhunskom koordinacijom za poboljšanje kvalitete i produktivnosti, omogućuje promatranje bez zamaranja...(više...)

  Mantis elite stereo mikroskop
     

Mjerni mikroskopi >>

 

Pionirski niz beskontaktnih mjernih mikroskopa za precizna i lako ponovljiva mjerenja složenih proizvoda i dijelova od bilo kojih materijala...
(više...)

 
     

Rutinski laboratorijski mikroskopi >>

 

Namjenski laboratorijski mikroskopi idealni za širok raspon rutinskih laboratorijskih primjena uključujući disekciju, brojenje stanica i analizu staničnih struktura...(više...)

 

 

 

   
Hegewald & Peschke uređaji za ispitivanje materijala
   
     

Kidalice >>

 

INSPECT kidalice odlikuje vrhunska mjerna preciznost i svestranost. Idealne su za najzahtjevnija mjerenja u industriji i istraživanjima, za materijale visoke čvrstoće i komponente velikih dimenzija....(više...)

  hegewald & peschke kidalice.html
     
 
topomatika logo