Naručite uslugu:
Zatražite uslugu mjerenja 3D oblika, pomaka i deformacija
 
Tel / fax: +385 1 3496 010, e-mail: digitalizacija@topomatika.hr, deformacije@topomatika.hr

 

Računalna rekonstrukcija oblika skulpture i priprema za serijsku proizvodnju >>

 

Razvoj novih proizvoda ili alata temelji se često na postojećim proizvodima ili fizičkim modelima. Njih treba rekonstruirati u nekom od CAD sustava, kako bi se dobio računalni model prikladan za izradu alata...(više...)

  Računalni model originalne skulpture
 

Brža validacija alata pomoću GOM optičkog mjeriteljstva>>

 

Razvoj alata za izradu kompleksnih limenih dijelova uključivalo je dugotrajne postupke pokušaja i pogrešaka. Bernecker Grupa pronašla je rješenje kombiniranjem  CAD/CAM, simulacije i GOM optičkog mjeriteljstva....(više...)

  ATOS - optičko mjeriteljstvo
 

Razvoj alata za proizvodnju plastičnih boca na temelju uzorka

 

Na temelju uzorka plastične boce trebalo je napraviti CAD-model za razvoj alata. 3D digitalizacijom i rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobili smo CAD model koji potpuno odgovara originalu boce...

  Rekonstrukcija CAD modela plastične boce
 

Skeniranje prototipa naočala za izradu CAD modela

 

Prototip naočala skeniran je 3D skenerom ATOS u svrhu izrade CAD modela potrebnog za daljnju proizvodnju. Programskim paketom Geomagic Studio izrađen je vjeran CAD model skeniranih naočala ....

  CAD modela skeniranog prototipa okvira naočala
 

Optimiranje alata za oblikovanje lima

 

Sustav ARGUS ubrzava optimiranje procesa oblikovanja lima uz istovremenu provjeru faktora sigurnosti. Primjer prikazuje uspješnu modifikaciju alata za štancanje zahvaljujući mjerenju sustavom ARGUS.

  ARGUS: Optimiziranje alata za štancanje lima