Testiranje i mjerenje sustava aktivne sigurnosti pješaka >>

Ključne riječi: PONTOS, analiza deformacija, auto industrija

Naručitelj: Cimos d.d.

Opis: U laboratoriju Cimosa provedeno je testiranje sustava aktivne sigurnosti pješaka optičkom mjernom tehnikom. Mjerenja gibanja pokrova motora kod testa pokretanja pirotehničkih aktivatora i simulacije kontakta pješaka s pokrovom motora obavili smo sustavom PONTOS HS. (5 slika).

  Mjerenja gibanja pokrova motora sustavom PONTOS kod testa simulacije kontakta pješaka s aktiviranim pokrovom motora
 

Optička analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije

Ključne riječi: TRITOP, analiza deformacija, zavarene konstrukcije

Naručitelj: Končar d.d.

Opis: Optičkim sustavima TRITOP CMM i TRITOP Deformation izmjerena je zavarene konstrukcije sanduka pretvarača.Uslijed montaže elektro i strojarske opreme unutar konstrukcije nastaje njeno opterečenje TRITOP je omogućio brzu, pouzdanu i detaljnu analizu oblika i deformacija konstrukcije.(9 slika).

  Analiza oblika i deformacija zavarene konstrukcije sanduka pretvarača sustavom TRITOP
 

Ispitivanje tehnike fiksacije fragmenata fraktura srednjeg lica >>

Ključne riječi: ARAMIS, analiza deformacija, medicina

Naručitelj: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis: Zbog ispitivanja novih kiturških tehnika, sustavom za optičku trodimenzionalnu analizu deformacija ARAMIS provedeno je mjerenje površinskih deformacija reponiranih i fiksiranih dijelova frakturiranih kost srednjeg lica na anatomskom modelu lubanje. (6 slika).

  Sustavom za optičku trodimenzionalnu analizu deformacija ARAMIS  proveli smo  mjerenje površinskih deformacija anatomskog modela lubanje na kojem su ispitivane nove tehnike repozicije i fiksacije frakturiranih dijelova srednjeg lica.
 

3D snimanje nosive konstrukcije Zg paviljona - 09

Ključne riječi: TRITOP, reverzibilno inženjerstvo, arhitektura

Naručitelj: Njirić+arhitekti

Opis: Montažni paviljon autora H. Njirića i V. Škopca postavljen je na križanju Bakačeve i Cesarčeve kao najava 44. zagrebačkog salona. Tijekom izgradnje TRITOPom smo trodimenzionalno snimili već montiranu nosivu konstrukciju i računalnim modeliranjem stvarnoga stanja olakšali krojenje opšava.(4 slike)

  Zg paviljon-09
 

Rekonstrukcija polomljenog poklopca reduktora

Ključne riječi: ATOS, Geomagic Studio, reverzibilno inženjerstvo, ljevarstvo

Naručitelj: TEH-CUT

Opis: Oštećeni poklopac reduktora skeniran je optičkim mjernim sustavom ATOS. U svrhu izrade novog poklopca, rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobiven je precizan CAD model digitaliziranog poklopca reduktora (6 slika).

  CAD model oštećenog poklopca reduktora
 

Skeniranje prototipa naočala i izrada CAD modela

Ključne riječi: ATOS, Geomagic Studio, reverzibilno inženjerstvo, razvoj proizvoda

Naručitelj: TEH-CUT

Opis: Prototip naočala skeniran je 3D skenerom ATOS u svrhu izrade CAD modela potrebnog za daljnju proizvodnju. Programskim paketom Geomagic Studio izrađen je vjeran CAD model skeniranih naočala te je uspoređen s digitaliziranim prototipom. (5 slika).

  Usporedba CAD modela s rezultatom digitalizacije prototipa okvira naočala
 

Rekonstrukcija oštećenog rotora centrifugalne uljne pumpe

Ključne riječi: ATOS, Geomagic Studio, reverzibilno inženjerstvo, CNC obrada

Naručitelj: TEH-CUT

Opis: Sustavom ATOS skeniran je rotor centrifugalne uljne pumpe polomljen uslijed havarije. Rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio, na temelju rezultata digitalizacije skenerom ATOS, dobiven je točan CAD model cijelog rotora pumpe (5 slika).

  Rekonstrukcija oštećenog rotora uljne pumpe - CAD model
 

Usporedbeno mjerenje (first article inspection) poklopca depilatora

Ključne riječi: ATOS, kontrola kvalitete, alatničarstvo, polimeri

Naručitelj: TEH-CUT

Opis: Sustavom ATOS skeniran je poklopac depilatora - sensitive cup, u svrhu kontrole ispravnosti alata za proizvodnju. Provedeno je usporedbeno mjerenje (first article inspection) kako bi se ustanovila odstupanja proizvedenog primjerka poklopca od konstruiranog (5 slika).

  Usporedba izrađenog pimjerka poklopca - sensitive cup sa CAD modelom
 

Dokumentiranje arhitektonskih spomenika: šibenska katedrala

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizualizacija, spomenička baština

Naručitelj: CSU

Opis: Šibenska katedrala Sv. Jakova građena 1431.-1536. godine, zaštićeni je spomenik kulture uvršten u svjetsku baštinu UNESCO-a. U pilot projektu Ministarstva kulture RH i regionalnog konzervatorskog ureda u Šibeniku dokumentirali smo taj jedinstveni spomenik sakralne arhitekture (9 slika).

  Optičkim mjernim sustavima ATOS i TRITOP dokumentirali smo i analizirali detalje fasade katedrale Sv. Jakova u Šibeniku, jednog od najznačajnijih spomenika hrvatske kulturne baštine. Trobrodna bazilika sa tri apside i kupolom, građena gotičkim, gotičko-renesansnim i renesansnim stilom, najznačajnije je graditeljsko ostvarenje 15. i 16. stoljeća u Hrvatskoj, zbog iznimne vrijednosti uvrštena u UNESCOV popis svjetskog kulturnog nasljeđa.
 

3D vizualizacija i reprodukcija skulptura šibenske katedrale

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizualizacija, spomenička baština

Naručitelj: CSU

Opis: Tijekom restauracijskih radova na šibenskoj katedrali sustavima ATOS i TRITOP digitalizirali smo originalne skulpture Navještenja i 12 apostola s portala. Projekt njihovog snimanja, 3D modeliranja i reprodukcije realizirali smo u okviru CSUovog istraživanja primjene novih tehnologija (16 slika).

  U projektu zaštite i obnove šibenske katedrale prilikom restauracijskih radova na portalima digitalizirano je 12 skulptura apostola sa zapadnog portala, trodimenzionalno su snimljene i skulpture Navještenja (sveta Marija i arkanđeo Gabrijel) te izrađeni 3D virtualni modeli kao osnova za daljnje analize i ne-invazivnu metodu izrade kopija koja jamči sigurnost osjetljivih objekata.
 

Kontrola dimenzija i oblika sastavljenih sekcija trupa broda

Ključne riječi: TRITOP, osiguranje kvalitete, brodogradnja

Naručitelj:

Opis: Dimenzijski točne sekcije trupa broda preduvjet su jednostavne i brze montaže . TRITOPom je mjerena predmontirana volumenska sekcija broda u brodogradilištu. Fotogrametrija omogućuje efikasnu i brzu kontrolu dimenzija, položaja i oblika dijelova sekcije te usporedbu sa CAD modelom. (11 slika).

   Sastavljena sekcija broda  na skladištu gotovih sekcija u brodogradilištu snimljena je fotogrametrijskim sustavom TRITOP zbog kontrole dimenzija i oblika.
 

Kontrola geometrije ležaja Domovinskog mosta u Zagrebu

Ključne riječi:TRITOP, kontrola kvalitete, mostogradnja

Naručitelj: Industrogradnja d.d.

Opis: Tijekom gradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za provjerom ispravnosti geomerije ležajeva mosta. Mjerenja su provedena prenosivim fotogrametrijskim sustavom TRITOP u samo nekoliko sati direktno na gradilištu, tako da nije prouzročen zastoj u gradnji mosta (4 slike).

  Ležajeve mosta trebalo je provjeriti direktno na gradilištu, tako da su pri izboru izvođača i prikladne mjerne metode u obzir dolazili samo prenosivi mjerni uređaji. Određivanje položaja velikog broja provrta klasičnim geodetskim uređajima bilo bi vrlo dugotrajno. Zahvaljujući fotogrametrijskom sustavu TRITOP za Topomatiku d.o.o. ovo je bilo jedno rutinsko mjerenje na terenu
 

Rekonstrukcija CAD modela plastične boce

Ključne riječi: ATOS, Geomagic Studio, reverzibilno inženjerstvo, alatničarstvo, polimeri

Naručitelj: Siga International d.o.o.

Opis: Na temelju postojećeg uzorka plastične boce trebalo je napraviti CAD-model prikladan za razvoj alata. Detaljnom 3D digitalizacijom pomoću ATOSa i rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio u kratko smo vrijeme dobili CAD model koji potpuno odgovara originalu boce (4 slike).

  Uzorak plastične boce koju je trebalo rekonstruirati - izrada CAD modela na temelju nekoliko izmjera bila bi iznimno neprecizna i mukotrpna
 

Detaljna kontrola lijevane klinaste kopče pomoću ATOSa

Ključne riječi: ATOS, kontrola kvalitete, virtualna montaža, ljevarstvo

Naručitelj: Dalekovod d.d.

Opis: Digitalizacijom tijela i klina lijevane klinaste kopče dobili smo nekoliko stotina tisuća mjernih točaka koje omogućavaju detaljnu kontrolu geometrije. Usporedbom s CAD modelima odredili smo nepravilnosti oblika proizvedenih dijelova, a virtualnim sastavljanjem analizirali probleme pri montaži (5 slika).

  Mjerni rezultat sastoji se od više stotina tisuća mjernih točaka s površine klina kopče. ATOSov software računa udaljenost svake mjerne točke od površine CAD modela i predočuje odstupanja pomoću prikaza u boji.
 

Rekonstrukcija CAD modela originalne skulpture >>

Ključne riječi: ATOS, reverzibilno inženjerstvo, alatničarstvo, ljevarstvo

Naručitelj: TEH-CUT, FEROIMPEX d.o.o.

Opis: Originalnu skulpturu trebalo je rekonstruirati u CAD sustavu i pripremiti za serijsku proizvodnju. 3D digitalizatorom ATOS određen je u kratkom vremenu velik broj mjernih točaka s površine objekta te omogućena precizna i brza računalna rekonstrukcija oblika i detaljna kontrola CAD modela (8 slika).

  3D digitalizacija susutavom ATOS omogućila je precizno i brzo rakonstruiranje CAD modela za serijsku proizvodnju kopija originalne minijaturne skulpture.
 

Osiguranje kvalitete okretnih postolja vagona >>

Ključne riječi:TRITOP, kontrola kvalitete, zavarene konstrukcije

Naručitelj: Tvornica željezničkih vozila Gredelj

Opis: Prenosivim optičkim trokoordinatnim mjernim sustavom TRITOPCMM kontrolirali smo sve korake proizvodnog procesa, od ulazne kontrole poluproizvoda, preko namještavanja naprava za zavarivanje, do uhodavanja proizvodnje i završne kontrole geometrije svakog postolja iz serije (7 slika).

  U Tvornici željezničkih vozila Gredelj u Zagrebu pokrenuta je proizvodnja veće serije okretnih postolja za vagone. Tijelo postolja čini čelični zavareni okvir veličine oko 4x3m
 

Trodimenzionalne digitalizacije zubala pomoću sustava ATOS >>

Ključne riječi: ATOS, arhiviranje i vizualizacija, stomatologija

Naručitelj:

Opis: Optički mjerni sustav ATOS uspješno se primjenjuje u stomatologiji jer omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju otisaka zuba i izradu vjernog digitalnog modela zubala. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji te za arhiviranje otisaka (7 slika).

  Pomoću sustava ATOS snimljen je otisak zubala u plastičnoj masi (negativni oblik), koji je u računalu numerički prebačen u pozitivan oblik (virtualni odljevak) i dobiven je kompletan i vrlo precizan oblik zubnog mesa i zuba.
 

3D digitalizacija antičkog brončanog kipa Apoksiomen >>

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, arhiviranje i vizualizacija, spomenička baština

Naručitelj: Hrvatski restauratorski zavod

Opis: Detaljno optičko određivanje oblika ovog iznimnog primjerka svjetske kulturne baštine proveli smo tijekom procesa njegove restauracije. Dobiveni rezultat predstavlja vjernu digitalnu kopiju idealnu za arhiviranje, praćenje promjena tijekom vremena ili analize i računarske prezentacije (11 slika).

  Antički brončani kip Apoksiomen pronađena u moru u blizini otoka Lošinja na dubini od 45 metara. Budući da u svijetu postoji samo nekoliko sličnih brončanih kipova, radilo se o nalazu neprocjenjive vrijednosti
 

Računalna rekonstrukcija drvenog broda gajete >>

Ključne riječi: TRITOP, reverzibilno inženjerstvo, arhiviranje, brodogradnja

Naručitelj: Brodogradilište u Nerezinama

Opis: U tradicionalnoj brodogradnji uobičajena je metoda bila kopiranje gotovog "dobro pogođenog" broda pomoću šablona. Modernim metodama trodimenzionalnog snimanja i modeliranja pomoću računala, izrada novog drvenog broda osjetno se olakšava i ubrzava (10 slika).

  Kako bi omogučili izradu vjerne kopije drvene gajete na trup smo postavili tristotinjak mjernih točaka, tako da dovoljno detaljno opisuju njegov oblik
 

Provjera oblika lopatica Peltonove turbine >>

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, kontrola geometrije, ljevarstvo, turbine

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda

Opis: Peltonove turbine su karakteristične za hidroelektrane s visokim tlakom i manjim protocima vode. Vrte se velikim brojem okretaja, pa su pravilnost geometrije rotora i njegova uravnoteženost vrlo važni. Kontrola oblika lopatica klasičnim mjernim metodama je iznimno složena i ograničena(5 slika).

  Rotor Peltonove turbine izmjerili smo u ugrađenom stanju, trebalo je samo otvoriti poklopac agregata
 

3D digitalizacija radnog kola Francisove turbine >>

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, reverzibilno inženjerstvo, ljevarstvo, turbine

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda

Opis: Lopatice Francisove turbine su jako zakrivljene i gusto postavljene, tako da se na kraju proizvodnje ručno bruse i poliraju. Kanali za protok vode su vrlo nepristupačni, pa je izrada ovih turbina vrlo teška i podložna netočnostima, a mjerenje oblika lopatica klasičnim je postupcima skoro nemoguće (6 slika).

  Radno kolo Francisove turbine na vratilu tijekom remonta. Ove su turbine vrlo rasprostranjene u hidroelektranama, a koriste se kod srednjih padova i protoka vode. Odlikuje ih visoka učinkovitost kod različitih režima rada
 

Trodimenzionalna digitalizacija motorne jahte

Ključne riječi: TRITOP, reverzibilno inženjerstvo, arhiviranje, brodogradnja

Naručitelj: Brodarski institut

Opis: Fotogrametrijsko 3D snimanje motorne jahte u proizvodnoj hali u cilju pračenja i arhiviranja promijena unešenih tijekom procesa proizvodnje te izrade točnog CAD modela koji odgovara stvarnom stanju (5 slika).

  Digitalno fotogrametrijsko snimanje motorne jahte tijekom proizvodnje
 

Analiza neuravnoteženosti Kaplanovih turbina u hidroelektrani >>

Ključne riječi: ATOS, TRITOP, kontrola geometrije, ljevarstvo, turbine

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda

Opis: 3D digitalizacija radnih kola Kaplanovih cijevnih turbina u hidroelektrani Dubrava na Dravi s ciljem otkrivanja uzroka štetnoga cikličkog njihanja snage. Ustanovljena su određena odstupanja u obliku i položaju lopatica, što može izazvati promjenu snage na osovini tijekom svakog okretaja (9 slika).

  Priprema radnoga kola Kaplanove turbine za trodimenzionalnu digitalizaciju (promjer 5,4 m)
 
Povratak na početak stranice >
 
topomatika logo