CAD model digitaliziranog poklopca reduktora

 

Oštećeni poklopac reduktora skeniran je mjernim sustavom ATOS. U svrhu izrade novog poklopca, rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobiven je precizan CAD model digitaliziranog poklopca reduktora.

  CAD model oštećenog poklopca reduktora
 

CAD model skeniranog prototipa naočala

 

Cad model za proizvodnju naočala izrađen je programom Geomagic Studio prema polovici skeniranog okvira prototipa naočala zrcaljenjem oko ravnine simetrije. Tako dobiven CAD model uspoređen je s digitaliziranim prototipom

  Usporedba CAD modela s rezultatom digitalizacije prototipa okvira naočala
 

Rekonstrukcija oštećenog rotora centrifugalne uljne pumpe

 

Rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio, na temelju rezultata digitalizacije oštećenog rotora pumpe skenerom ATOS, dobiven je točan CAD model cijelog rotora.

  Rekonstrukcija oštećenog rotora uljne pumpe - CAD model
 

Rekonstrukcija CAD modela plastične boce

 

Detaljnom 3D digitalizacijom postojećeg uzorka plastične boce pomoću sustava ATOS i rekonstrukcijom u programskom paketu Geomagic Studio dobili smo CAD model koji je u potpunosti odgovarao fizičkom originalu boce.

  Rekonstrukcija CAD modela plastične boce
 
topomatika logo