TRITOP - mjerni postupak

 

Priprema objekta

Na mjesta koja treba izmjeriti po mjernom se objektu postavljaju kružne markacije, adapteri i linije. Markacije daju mjerne točke s površine objekta, linije služe za određivanje presjeka,
a adapterima se mjere položaj i oblik geometrijskih elemenata
(provrti, rubovi, cilindri, kugle itd.).

Fotografiranje

Pripremljeni objekt fotografira se pomoću digitalne fotogrametrijske kamere iz različitih položaja. Snimanje se provodi iz ruke, tako da nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija. Zbog toga je TRITOP lako prenosiv i iznimno robusan mjerni sustav.

Automatska obrada

Računalo u kratkom vremenu automatski pronalazi mjerne točke u snimljenim fotografijama i računa njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sustav je samokalibrirajući i statistički procjenjuje mjernu nesigurnost, što ga čini vrlo preciznim i pouzdanim.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mjernih točaka mogu se pomoću TRITOP-a precizno izmjeriti, prikazati i usporediti s CAD modelom ili nominalnim vrijednostima. Mjerni izvještaji se jednostavno automatiziraju, a rezultati eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

Video prikaz: TRITOP - mjerenje fotografiranjem

 

Prikazan je postupak fotogrametrijskog mjerenja koji uključuje snimanje fotografija, automatski prijenos slika na računalo, te kontrolu i mjerni izvještaj u PDF-formatu.

TRITOP - mjerenje velikih objekata

 

primjeri >>

 

 

Markacije: mjerne točke s površine objekta
Snimanje objekta pomoću digitalne fotogrametrijske kamere
Trodimenzionalne koordinate snimljenih mjernih točaka u prostoru
Precizno izmjerene i prikazane trodimenzionalne koordinate mjernih točaka - standardizirani format rezultata
topomatika logo