CT skeniranje i analiza injekcijski brizganog polimernog uzorka

 

CT skeniranje omogućava nam uvid u unutrašnjost skeniranog uzorka što je u kombinaciji s GOM Inspect Suite mjeriteljskim softverom dobitna kombinacija za detaljnu analizu uzoraka složene unutrašnje strukture.

Postupak prerade polimera injekcijskim brizganjem omogućava dobivanje složenih uzoraka od različitih vrsta polimera. Pošto na karakteristike dobivenog polimernog uzorka utječe veliki broj faktora od velike je važnosti provoditi kontrolu prvih uzoraka kako bi se parametri procesa brže i jednostavnije optimirali.

CT skeniranjem uzorka dobivenog injekcijskim brizganjem omogućena je analiza uzorka do najsitnijeg detalja bez potrebe za njegovim rezanjem. Na ovaj način skenirani uzorak ostaje funkcionalan i nakon cjelokupnog procesa analize.

Na rezultatima dobivenim CT skeniranjem unutar GOM Inspect Suite napravili smo sljedeća mjerenja:

  • usporedba stvarnog objekta s CAD modelom
  • dimenzionalna i GD&T analiza
  • analiza cjelokupnog presjeka
  • analiza debljine stijenki
  • analiza defekata (poroznost/uključine) unutar objekta
  • izrada mjernog izvještaja
Primjer mjernog izvještaja za injekcijski brizgani uzorak preuzmite ovdje: