Kontrola geometrije ležajeva mosta

Tijekom gradnje Domovinskog mosta u Zagrebu pojavila se potreba za provjerom ispravnosti geometrije ležajeva mosta. Mjerenja su provedena na samom gradilištu prenosivim fotogrametrijskim sustavom TRITOP u samo nekoliko sati tako da nije prouzročen zastoj u gradnji mosta.

Ležajeve mosta trebalo je provjeriti izravno na gradilištu, pa su pri izboru izvođača i prikladne mjerne metode u obzir dolazili samo prenosivi mjerni uređaji. Određivanje položaja velikog broja provrta klasičnim geodetskim uređajima bilo bi vrlo dugotrajno. Zahvaljujući fotogrametrijskom sustavu TRITOP, za Topomatiku d.o.o. ovo je bilo jedno rutinsko mjerenje na terenu.

Na ležajeve su postavljene mjerne markacije i referentne motke, čija je dužina certificirana s mjernom nesigurnošću od nekoliko mikrometara. TRITOP korigira dužinu referentnih motki ovisno o temperaturi pri kojoj se mjerenje provodi, tako da su toplinske dilatacije automatski kompenzirane.

Iz snimljenih digitalnih fotografija TRITOP računa trodimenzionalne koordinate referentnih točaka. Kroz njih su postavljene referentne ravnine, izračunate su osi i promjeri ležajeva te određene potrebne dimenzije.

Osim referentnih točaka TRITOP precizno određuje i prostorni položaj i dimenzije geometrijskih elemenata na mjernom objektu. Na slici su prikazana odstupanja stvarnog od projektiranog položaja provrta te usporedba s željenim tolerancijama.

Terensko snimanje - kontrola geometrije mosta
Mjerenje i kontrola geometrije mosta