Primjena trodimenzionalne digitalizacije u ortodonciji

 

Optički mjerni sustav ATOS poduzeća GOM mbH iz Njemačke omogućava preciznu trodimenzionalnu digitalizaciju oblika kompliciranih predmeta veličine već od desetak milimetara. Visokom točnošću mjerenja bilježi se oblik i prostom oku nevidljivih detalja, tako da se ATOS uspješno primjenjuje u stomatologiji. Postupak je pogotovo koristan u zubnoj protetici i ortodonciji te za arhiviranje otisaka.
Snimanjem otiska zubala u plastičnoj masi (negativni oblik) te numeričkim prebacivanjem u pozitivan oblik u računalu (virtualni odljevak) dobiva se kompletan i vrlo precizan oblik zuba i zubnog mesa te pritom nije potrebno izrađivati gipsani odljevak. Na takav način dobiveni vjerni digitalni model zubala lako je dodatno obraditi u računalu i definirati željeni oblik zubnog nadomjestka, koji se pomoću adekvatnih numerički upravljanih strojeva može izraditi u odabranom materijalu.
Digitalizacijom gornjeg i donjeg odljevka utvrđuje se kompletna geometrija zubala kao i položaj zuba kod zagriza, što omogućava analizu nepravilnosti i planiranje korektivnih zahvata u ortodonciji.