ARAMIS – sustav za trodimenzionalnu analizu deformacija

ARAMIS sustav za mjerenje pomaka i deformacija

 

Ovaj optički mjerni sustav temelji se na principu objektnog raster postupka. Služi za mjerenja trodimenzionalne promjene oblika i raspodjele deformacija s površine statički ili dinamički opterećenih ili deformiranih objekata. Primjenjuje se u analizi čvrstoće konstrukcija, određivanju svojstava materijala, verifikaciji i usavršavanju numeričkih proračuna…Prikladan je za analizu objekata iz metalnih, kompozitnih, gumenih, drvenih i drugih materijala.

ARAMIS beskontaktno i s visokom točnošću određuje:

 • Oblik snimanog objekta
 • Polje trodimenzionalnih pomaka
 • Polje tenzora deformacija i naprezanja
 • Svojstva materijala

Za razliku od tenzometara ili ekstenziometara koji daju samo pojedinačne mjerne vrijednosti, ARAMIS određuje raspodjelu deformacija po cijelom analiziranom području, što omogućuje bolje razumijevanje ponašanja materijala i konstrukcija.

Tipične su analize:

 • Svojstava materijala na visokim ili niskim temperaturama
 • Ponašanja spojeva i kontakata dvaju tijela
 • Širenja pukotina
 • Toplinskih deformacija
 • Deformacija kod obrade ili zavarivanja materijala itd.

ARAMIS SRX – Senzor za vrhunske aplikacije

Novi ARAMIS SRX je 3D mjerni sustav za dinamičko mjerenje 3D koordinata, 3D pomaka i površinskih deformacija. Ima najnoviju tehnologiju kamera s osjetljivim senzorom od 12 megapiksela. ARAMIS SRX posebno je dizajniran za mjerenja brzih efekata, može snimati do 2000 slika u sekundi. Pogodan je za analizu sudara gdje se standardno koristi brzina snimanja od 1000 slika u sekundi u HD formatu. Zbog visoke razlučivosti i velike brzine, ARAMIS SRX senzor savršeno je prilagođen zahtjevnim aplikacijama. Senzor je razvijen za industrijske primjene i posebna je pažnja posvećena stabilnosti, pouzdanosti procesa i jednostavnosti korištenja.

ARAMIS Tehnologija

Senzor

 • 3D senzor visoke razlučivosti, najnovija tehnologija kamera, 12 megapiksela
  Visoka prostorna razlučivost omogućuje detekciju lokalnih učinaka naprezanja upotrebom velikih volumena mjerenja, kao i mjerenja niskih razina deformacija.
 • ARAMIS SRX za velike brzine – od 335 Hz u punoj razlučivosti, do 2000 Hz
  Omogućuje, primjerice, detaljno snimanje ponašanja dijelova tijekom određenog perioda.
 • ARAMIS SRX za zahtjevne aplikacije – 8 GB interne memorije, visoka razlučivost i velika brzina
  ARAMIS SRX posebno je dizajniran za napredne aplikacije koje zahtijevaju snimanje brzih sekvenci i mjerenje lokalnih efekata. 8 GB interne memorije omogućuje kombinaciju visoke razlučivosti i velike brzine.
 • Postavke za aplikacije sudara – HD format, 1000 Hz
  HD mod, posebno razvijen za primjene na području ispitivanja sudara, daje optimalnu veličinu slike u HD formatu s brzinom snimanja od 1000 Hz. Omogućuje sveobuhvatnu analizu brzih sekvenci u visokoj rezoluciji.

ARAMIS 3D kamera – Novi senzor za dinamička 3D mjerenja na površini i u diskretnim točkama

ARAMIS kameraARAMIS 3D kamera je novi mjerni uređaj kojim se unaprijeđuje razumijevanje svojstava materijala i ponašanja gotovih komponenata što omogućuje proizvodnju sigurnijih proizvoda. Novi senzor za ispitivanje lako se integrira s uređajima za ispitivanje materijala i komponenata u svrhu analize deformacija nastalih uslijed dinamičkog opterećenja.

Istraživanje materijala i ispitivanje dijelova igraju ključnu ulogu u razvoju proizvoda. ARAMIS 3D kamera pruža informacije o svojstvima korištenih materijala i ponašanju gotovih proizvoda pod opterećenjem. Ovi rezultati su osnova za razumijevanje stabilnosti proizvoda, optimizaciju geometrije te provođenje pouzdanih numeričkih simulacija i njihovu verifikaciju. GOM-ovo iskustvo u industrijskom 3D mjeriteljstvu dovelo je do razvoja nove ARAMIS 3D kamere koja daje konkretne rezultata potrebne za donošenje odluka prilikom konstruiranja proizvoda, istraživanja i razvoja te proizvodnje.

Konfiguriranje konvencionalnih uređaja za ispitivanje, kao što su ekstenzometri, tenzometarske mjerne trake, akcelerometri itd. mjeritelju oduzimaju mnogo vremena, čime se povećavaju troškovi pripreme mjerenja i kalibracije mjernih uređaja. Konvencionalni uređaji mogu se koristiti samo za ograničen broj mjernih zadataka i uglavnom pružaju samo 2D rezultate. ARAMIS 3D kamera pomaže u skraćivanju vremena razvoja i bržoj pripremi mjerenja u usporedbi s konvencionalnim metodama.

Certificirana optika

ARAMIS 3D kamera je stereofotogrametrijski mjerni uređaj koji precizno mjeri 3D koordinate, pomake i deformacije. Baziran je na optičkoj triangulaciji, a kao markere koristi stohastički uzorak ili referentne točke. Sustav dolazi s dvije unaprijed podešene i certificirane leće integrirane u stabilno kućište prikladno za svakodnevnu primjenu u industriji, čime se osigurava visoka razina stabilnosti i manja potreba za kalibracijom senzora. Korisnik može jednostavno izmijeniti mjerne volumene kako bi se istim uređajem omogućilo mjerenje malih i velikih objekata, od uzorka za ispitivanje materijala do krila aviona. Osim razvoja ove nove modularne konfiguracije senzora, GOM je također unaprijedio upravljanje svjetlom te razvio novu integriranu upravljačku jedinicu.

Obzirom da su optički mjerni sustavi temeljeni na digitalnoj obradi slike, mogućnost kontrole svjetla je nužno za precizna mjerenja. Točnost mjerenja ovisi o kvaliteti slike, osvjetljenju i kontrastu vizualnog sadržaja. Korištenjem tehnologije plavog svjetla, mjerenja se mogu provesti neovisno o uvjetima ambijentalnog osvjetljenja. Uz to, zbog uskopojasne LED svjetlosti i dodatnih optičkih filtra, eliminiraju se odsjaji i smanjuje se šum, čime se također unaprjeđuje kvaliteta mjerenja.

Za mala i srednja područja mjerenja, novi projektor koristi asferične leće kako bi stvorio jednoliku raspodjelu intenziteta svjetlosti. Integrirani revolverski mehanizam omogućava brzu promjenu veličine osvjetljene površine samo jednim zaokretom.

Za veće mjerne volumene, GOM je razvio tehnologiju „Tracking points“, te koristi brojna točkasta LED rasvjetna tijela koja stvaraju prstenasti izvor svjetla oko svake kamere. Obzirom da je sada put svjetlosti za odašiljanje i primanje identičan (svjetlo se vraća direktno u kameru), ova postava omogućuje kraća vremena ekspozicije i visokofrekventna mjerenja.

Upravljačka jedinica

Integrirana upravljačka jedinica upravlja prikupljanjem podataka i rasvjetom. Sadrži softverski podržano sučelje za programiranje unaprijed definiranih ili prilagođenih mjernih sekvenci. Potpuno podržava integraciju u postojeće ispitne sustave preko vanjskih okidača i prikupljanja analognih podataka. Također, omogućava definiranje posebnih međuzavisnosti između parametara ispitivanja, kao što su brzina prikupljanja podataka i aktivacijskih elemenata (eng. triggera). Primjerice, frekvencija prikupljanja podataka može se automatski ubrzati kada unaprijed definirana ulazna veličina (npr. sila) koja djeluje na uzorak tijekom procesa ispitivanja prijeđe neki prag. Jednom definirane mjerne sekvence mogu se pohraniti i koristiti za višestruke projekte odnosno razmijeniti unutar različitih sustava.

Rezultat ovog razvoja je ARAMIS 3D kamera koja precizno mjeri bilo koji 3D pomak ili deformaciju prilikom ispitivanja materijala i dijelova u auto i zrakoplovnoj industriji, industriji potrošačkih dobara te biomehaničkim i sličnim aplikacijama.

ARAMIS Adjustable – Podesivi sustav za istraživanja i znanost

mjerni sustav za analizu pomaka i deformacija u istraživanjima i znanostiPodesivi mjerni sustav ARAMIS Adjustable je sustav stereo kamere za analizu deformacija i pomaka na temelju cijelih površina ili referentnih točaka statički ili dinamičkih opterećenih objekata.

ARAMIS Adjustable daje precizne 3D koordinate. Pogodan je za upotrebu na vrlo malim i velikim objektima u istraživačkim  i znanstvenim aplikacijama. Fleksibilnost upotrebe senzora zbog promjenjivih mjernih volumena i udaljenosti olakšava različite mjerne zadatke.

Kod statički i dinamički opterećenih uzoraka i dijelova, ARAMIS Adjustable daje precizne podatke koji obuhvaćaju:

 • 3D koordinate
 • 3D pomake, brzine i ubrzanja
 • Površinska naprezanja
 • Svojstva materijala za simulacije (Youngov modul…)
 • Procjena 6 stupnjeva slobode (6DoF)

ARAMIS tehnologija

Senzor

ARAMIS Adjustable bazira se na dva različita modela kamera. Onaj od 6 megapiksela s maksimalnom frekvencijom snimanja od 25 Hz pri punoj razlučivosti, prikladan je za određivanje parametara materijala i za procjenu lokalnih učinaka, osobito kod vrlo malih mjernih veličina.
Smanjenjem razlučivosti, frekvencija se može povećati na 44 Hz.a kod drugog modela od 130 Hz sve do 450 Hz.

 

Postavke senzora

Fleksibilne postavke senzora omogućuju brzu prilagodbu različitim mjernim zadacima. Podesive leće i promjenjive udaljenosti kamera omogućuju odabir brojnih mjernih volumena unutar definiranih mjernih područja. Senzor je zbog svojih prilagodljivih postavki idealan za različite namjene u istraživačkim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama.

 

Dvostruko LED osvjetljenje

Dva LED svjetla montirana su na dva fleksibilna spojna držača na glavi senzora. Zbog njihovog podesivog, pomičnog spoja, objekti se mogu osvijetliti iz različitih smjerova, što je odlično rješenje za teško pristupačne ispitne uzorke i uređaje za ispitivanje. Dvije LED diode visoke učinkovitosti omogućuju optimalno osvjetljenje malih i srednjih objekata dimenzija od nekoliko mm² do 500 mm x 500 mm.

Priprema objekta

Na mjerni objekt nanosi se stohastični ili pravilni uzorak izrazitoga kontrasta, koji će prilikom promjene oblika objekta pratiti deformacije njegove površine. Uobičajen je postupak sprejanja bijelom i crnom bojom.

Snimanje digitalnih fotografija

Kontrastni uzorak na površini objekta snima se tijekom ili nakon opterećenja pomoću jedne ili više kamera. Kamere mogu biti sinkronizirane s kidalicom ili uređajem za opterećivanje. Ovisno o vrsti kamera snima se i do 8000 fotografija u sekundi, što omogućuje preciznu analizu brzih dinamičkih procesa.

Analiza fotografija

Za kompletno snimano područje određuju se trodimenzionalne koordinate točaka s površine objekta kao i polja pomaka i tenzora deformacija. Ako su poznata svojstva materijala, računa se i polje tenzora naprezanja. Analiza je potpuno automatizirana, tako da se i veliki broj stupnjeva opterećenja brzo i pouzdano obrađuje.

Rezultati

Rezultati mjerenja prikazuju se u obliku 3D vizualizacija ili dijagrama u mjernim izvještajima ili se eksportiraju u standardiziranim formatima. Prikladni su za usporedbu s metodom konačnih elemenata i drugim numeričkim simulacijama.

ARAMIS analiza deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Prijavite se na naš newsletter!