Triptop CMM – optički trokoordinatni mjerni uređaj

TRITOP fotogrametrija

Ovaj mobilni optički mjerni sustav visokom preciznošću određuje 3D položaj markera i drugih karakterističnih elemenata s površine mjernoga objekta i omogućava brza i efikasna mjerenja na licu mjesta.

TRITOP CMM se često koristi za određivanje položaja referentnih točaka na velikim i složenim objektima, podržavajući tako preciznu i detaljnu digitalizaciju kompletne površine pomoću 3D digitalizatora ATOS.

Tipična područja primjene su:

  • Kontrola kvalitete velikih objekata
  • Provjera i namještanje naprava i strojeva

TRITOP CMM mjeri trodimenzionalne koordinate geometrijskih elemenata (provrta, rubova, cilindara, konusa, kugli itd.) i omogućuje:

  • Uspoređivanje odstupanja u odnosu na CAD model
  • Kontrolu tolerancija oblika i položaja
  • Provjeravanje specifikacija iz nacrta, tabela ili mjernih lista

Priprema objekta

Na mjesta koja treba izmjeriti po mjernom se objektu postavljaju kružne markacije, adapteri i linije. Markacije daju mjerne točke s površine objekta, linije služe za određivanje presjeka,
a adapterima se mjere položaj i oblik geometrijskih elemenata
(provrti, rubovi, cilindri, kugle itd.).

Fotografiranje

Pripremljeni objekt fotografira se pomoću digitalne fotogrametrijske kamere iz različitih položaja. Snimanje se provodi iz ruke, tako da nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija. Zbog toga je TRITOP lako prenosiv i iznimno robusan mjerni sustav.

Automatska obrada

Računalo u kratkom vremenu automatski pronalazi mjerne točke u snimljenim fotografijama i računa njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sustav je samokalibrirajući i statistički procjenjuje mjernu nesigurnost, što ga čini vrlo preciznim i pouzdanim.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mjernih točaka mogu se pomoću TRITOP-a precizno izmjeriti, prikazati i usporediti s CAD modelom ili nominalnim vrijednostima. Mjerni izvještaji se jednostavno automatiziraju, a rezultati eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

VIDEO: TRITOP – mjerenje fotografiranjem

Prikazan je postupak fotogrametrijskog mjerenja koji uključuje snimanje fotografija, automatski prijenos slika na računalo, te kontrolu i mjerni izvještaj u PDF-formatu.

VIDEO: TRITOP – mjerenje velikih objekata

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Prijavite se na naš newsletter!

ZEISS Certified Metrology Partner