TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

Projekt „bIDEAS – Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zatražite informacije, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Projekt „bIDEAS – Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt “bIDEAS – Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti” koji provode Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i poduzeća Topomatika d.o.o., Izit d.o.o. financiran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”

 

Opis projekta:

Projekt BIDEAS: BIORAZGRADIVE 3D-TISKANE STRUKTURE ZA AUGMENTACIJU KOSTI (BIODEGRADABLE 3D PRINTED STRUCTURES FOR BONE AUGMENTATION) predstavlja suradničko istraživanje FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, kao znanstveno istraživačke organizacije, te TOPOMATIKE d.o.o. i IZITA d.o.o., kao poduzetnika. Cilj projekta BIDEAS je razvoj tehnologija i postupaka za proizvodnju biorazgradivih 3D struktura kao materijala za nadogradnju kosti, odnosno kao potpore zubnom implantatu. Koncept će biti potvrđen kroz razvoj inovativnog biorazgradivog 3D nosača (engl. scaffold) za augmentaciju koštanog tkiva u čeljusnoj i parodontalnoj kirurgiji. Inovativnost rješenja se očituje i kroz personalizaciju implantata. Realizacija Projekta će imati pozitivan utjecaj na jačanje istraživačkih kapaciteta i konkurentnosti FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, te TOPOMATIKE d.o.o. i IZITA d.o.o. uspostavom njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IR aktivnosti sukladno S3 – TPP Zdravlje i kvaliteta života.

 

Elementi projekta:

  • Element 1 – Nabava opreme
  • Element 2 – Industrijsko istraživanje
  • Element 3 – Eksperimentalni razvoj
  • Element 4 – Izrada studija i zaštita intelektualnog vlasništva
  • Element 5 – Diseminacija rezultata istraživanja
  • Element 6 – Upravljanje projektom
  • Element 7 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”

jest usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Specifični ciljevi

projekta “bIDEAS – Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti” su:

SC.1.

Razvoj inovativnog proizvoda BIORAZGRADIVE 3D TISKANE POROZNE STRUKTURE ZA AUGMENTACIU KOSTI, s visokim potencijalom internacionalizacije i znanstvenog publiciranja, u okviru provedbe suradničkog istraživanja FKIT-a, TOPOMATIKA d.o.o. i IZIT d.o.o. u ciljanom području – TPP ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA.

SC.2.

Jačanje istraživačkih kapaciteta FKIT-a, kao Istraživačke organizacije, te TOPOMATIKA d.o.o. i IZIT d.o.o., kao poduzeća, i poticanje učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja prema prioritetima definiranim u S3. Postizanjem specifičnih ciljeva će se doprinijeti ostvarenju općeg cilja projekta: “Doprinijeti pametnom razvoju i unapređenju konkurentnosti RH ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanjem kapaciteta istraživačkih organizacija i poslovnog sektora, poticanjem suradnje istraživačkih organizacija s poduzećima, te ciljanim ulaganjima u IRI aktivnosti prema prioritetima definiranim u okviru S3”.

 

Rezultati projekta:

Projekt će rezultirati rješenjima za primjenu u čeljusnoj i parodontalnoj kirurgiji koja će omogućit bržu i uspješniju obnovu koštanog tkiva. Konkretan rezultat predloženog istraživanja bit će materijal na temelju biorazgradivog polimera i hidroksiapatita te tehnologija izrade individualiziranog implantata za augmentaciju koštanog tkiva. Predloženi materijal razvit će se u smjeru zamjene dosadašnjih metalnih implantata koji se najčešće koriste u obliku titanijskih mrežica (engl. titanium mesh). Naime, primjenom novo razvijenog implantata, uz punu funkcionalnost, izbjegava se sekundarni operativni postupak uslijed resorpcije materijala u tijelu pacijenta. Implantati predodređenog oblika i dimenzija kakve odgovaraju svakom pojedinom pacijentu i svakoj pojedinoj situaciji optimizirat će vrijeme stomatologu, te olakšati oporavak pacijentu zbog smanjene invazivnosti postupka. Time cijeli postupak pacijentima postaje brži, jednostavniji, bezbolniji ali i financijski prihvatljiviji.

 

Kod projekta:

KK.01.1.1.07.0014

Ukupna vrijednost projekta

je 7.260.076,87 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 5.565.448,69 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

od 15. prosinca 2020. do 15. prosinca 2023.

 

Više informacija:

BIDEAS Projekt – BIDEAS (unizg.hr)

+385 1 4597 281

info@topomatika.hr

+385 1 3496 010

info@izit.hr

+385 1 3667 029

www.strukturnifondovi.hr

Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Europski socijalni fond – Europska komisija (europa.eu)

https://razvoj.gov.hr/


SVE NOVOSTI