TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

GOM webinar: GOM Touch Probe i ARAMIS / 9. 3. 2021.

Zatražite informacije o webinarima ili prijavama!

Mjerenja u stvarnom vremenu i GOM mjernim ticalom sa sustavom ARAMIS

Ovaj webinar pokazuje kako se GOM optička mjerna ticala koriste u ARAMIS sustavu za 3D mjerenja i analize u stvarnom vremenu. Mjerenje optičkim mjernim ticalima omogućuje mjerenje optički teško dostupnih elemenata i poravnavanje objekata u koordinatnom sustavu. Standardizirani tijek rada prikazati će na aplikacijama iz automobilske industrije, građevinarstva i ispitivanja materijala.

Webinar organizira GOM GmbH 9. 3. 2021. 

Pridružite nam se na besplatnom engleskom (9. 3. 2021. u 9 i 17 sati)  ili njemačkom webinaru (9. 3. 2021. u 13 sati):

Real-time measurements and GOM Touch Probe with ARAMIS

Sudjelovanje na webinarima je besplatno, dovoljno se prijaviti i u web browseru otvoriti link u 9:00, 13:00 ili 17:00 sati. Registracija je moguća do jedan sat prije početka webinara. Potvrdu o prijavi i link na kojem možete pogledati webinar dobit ćete e-mailom. Također će vam nakon webinara stići i besplatna prezentacija koja prati webinar.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na

digitalizacija@topomatika.hr

Za sve informacije i prijave obratite se na: info@topomatika.hr ili +385 1 349 6010


SVE NOVOSTI