TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo
January 2020

Predavanje o optičkim mjernim metodama, Sveučilište u Varaždinu 30.1.2020.

Preuzmite svoj besplatni primjerak inspekcijskog programa GOM Inpect (Molimo ispunite GOM-ov upitnik) PREUZMI Predavanje o optičkim mjernim metodama "Optički mjerni sustavi za mjerenje oblika, pomaka i deformacija" održali smo 30. 1. 2020. u sklopu kolegija Mjerenja u proizvodnji i Procesna ...
Više

TOPOMATIKA d.o.o. na novoj adresi

Od 1. 2. 2020. TOPOMATIKA ured, mjerni laboratoriji i demo centar su na novoj lokaciji. Prodaju mjerne opreme i usluge 3D skeniranja, mjerenja, ispitivanja materijala i komponenata pružamo na adresi:
Industrijska ulica 3, Novaki, HR-10431, Sveta Nedelja

Molimo da nam službenu poštu šaljete na navedenu adresu. Brojevi telefona i faxa ostaju nepromijenjeni.

Više