Usluge analize pomaka i deformacija

 

Cijenu usluga formiramo na temelju Vašeg upita. Pogledajte koje informacije trebamo ili se javite na:

Tel / fax: +385 1 3496 010  ili e-mail: deformacije@topomatika.hr

 

Poznavanje ponašanja objekata pod utjecajem opterećenja nužno je za razvoj novih proizvoda ili analizu postojećeg stanja. Uobičajena su mjerenja polja deformacija strojnih dijelova u svrhu procjene njihove čvrstoće. Analizom uzoraka u kidalicama određujemo  mehanička svojstva materijala. Prilikom dinamičkih opterećenja dolazi do vibracija konstrukcija, čije poznavanje je vrlo važno.

U procesu obrade značajno se mijenjaju oblik i svojstva materijala – karakteristične su toplinske deformacije kod zavarivanja ili stanjivanje i pucanje limova kod savijanja. Numeričke metode koriste se za simulacije različitih procesa, pri čemu je njihova eksperimentalna verifikacija vrlo važna.

 

U rješavanju tih zadataka na raspolaganju nam je niz vrhunskih proizvoda, mjernih sustava i programskih paketa:

  • TRITOP je posebno pogodan za precizno mjerenje deformacija velikih konstrukcija
  • ARAMIS je namijenjen detaljnoj analizi polja pomaka i raspodjele deformacija na površini (npr. koncentracije naprezanja, širenje pukotina, plastifikacije) ili određivanju mehaničkih svojstava materijala
  • ARGUS je sustav za analizu obrade limova savijanjem koji služi za kontrolu procesa oblikovanja i otkrivanje kritičnih mjesta
  • GOM Correlate je program za korelaciju digitalne slike (DIC) i evaluaciju 3D ispitivanja materijala i komponenti.

Zatražite informacije ili uslugu mjerenja, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!