TRITOP Deformation – statička analiza deformacija

TRITOP prijenosni sustav za statičku analizu deformacija

TRITOP Deformation je prijenosni optički mjerni sustav koji precizno i beskontaktno triangulira trodimenzionalne koordinate točaka mjernih objekata pod kvazi statičkim uvjetima. Na temelju digitaliziranih koordinata napredni deformacijski sustav računa 3D pomake i deformacije zasebnih objekata i cijelih konstrukcija.

 

 

Karakteristike TRITOP Deformation:

  • Omogućava snimanje višestrukih stanja opterećenja objekata i strojarskih konstrukcija- praćenjem promjene položaja markera i drugih elemenata sustav precizno mjeri pomake i deformacije promatranoga objekta.
  • Zamjenjuje konvencionalne sustave za mjerenje pomaka- brzo registrira pomake i deformacije promatranog objekta, a da pri tom nije potrebno postavljati senzore i priključne kabele na objekt ili oko njega.
  • Automatski izračunava 3D koordinate mjernih točaka, pomaka i deformacija te prikazuje rezultate u lako razumljivom i intuitivnom obliku.
  • Besplatni preglednik rezultata korisnicima omogućuje jednostavnu razmjenu podataka s kolegama, kupcima i dobavljačima.
  • Jedinstveni hardverski i softverski paket pruža sveobuhvatno rješenje za mjerenja, analize, evaluacije i prezentacije.

Priprema objekta

Na mjesta koja treba izmjeriti po mjernom se objektu postavljaju kružne markacije, adapteri i linije. Markacije daju mjerne točke s površine objekta, linije služe za određivanje presjeka,
a adapterima se mjere položaj i oblik geometrijskih elemenata
(provrti, rubovi, cilindri, kugle itd.).

Fotografiranje

Pripremljeni objekt fotografira se pomoću digitalne fotogrametrijske kamere iz različitih položaja. Snimanje se provodi iz ruke, tako da nije potrebna nikakva stabilna konstrukcija. Zbog toga je TRITOP lako prenosiv i iznimno robustan mjerni sustav.

Automatska obrada

Računalo u kratkom vremenu automatski pronalazi mjerne točke u snimljenim fotografijama i računa njihove trodimenzionalne koordinate u prostoru. Sustav je samo kalibrirajući i statistički procjenjuje mjernu nesigurnost, što ga čini izuzetno preciznim i pouzdanim.

Rezultati

Trodimenzionalne koordinate mjernih točaka mogu se pomoću TRITOP-a precizno izmjeriti, prikazati i usporediti s CAD modelom ili nominalnim vrijednostima. Mjerni izvještaji se jednostavno automatiziraju, a rezultati eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

VIDEO: TRITOP – mjerenje fotografiranjem

Prikazan je postupak fotogrametrijskog mjerenja koji uključuje snimanje fotografija, automatski prijenos slika na računalo, te kontrolu i mjerni izvještaj u PDF-formatu.

VIDEO: TRITOP – mjerenje velikih objekata

TRITOP mjerenje deformacija

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!