ARGUS – optička analiza oblikovanja lima

ARGUS - analiza oblikovanja lima

ARGUS mjeri promjene oblika lima tijekom procesa oblikovanja. Rezultati su trodimenzionalne koordinate točaka s površine oblikovanog lima te raspodjele tenzora naprezanja i smanjenja debljine materijala. U FLC dijagramima uspoređuje se da li izmjerene deformacije leže ispod ili iznad krivulje granične deformabilnosti primjenjenog materijala i time određuje kritična područja i faktore sigurnosti.

 

 

 

ARGUS pridonosi optimizaciji procesa oblikovanja limova pomoću:

  • brzog otkrivanja područja s kritičnim deformacijama
  • rješavanja složenih problema oblikovanja
  • verificiranja numeričkih simulacija

Optička analiza oblikovanja limova ARGUS-om omogućuje točno i brzo mjerenje deformacija objekata različitih veličina i to s iznimno visokom mjernom rezolucijom. S lakoćom se analizira i po nekoliko stotina tisuća mjernih točaka.

ARGUS omogućuje preciznu 3D analizu izrade proizvoda od čeličnih, aluminijskih i ostalih limova ili npr. cijevi kod procesa oblikovanja visokim unutrašnjim pritiskom. Raspodjele deformacija i smanjenja debljine materijala prikazuju se trodimenzionalno po cijeloj površini objekta ili po pojedinim presjecima. FLC dijagrami pružaju brzu procjenu ispravnosti konstrukcije.

Priprema objekta

Prije početka postupka oblikovanja lima na njegovu se nedeformiranu površinu nanaša pravilni točkasti uzorak. Tijekom oblikovanja lima raspored točaka se mijenja u skladu s deformacijama površine.

Snimanje

Deformirani lim snima se iz različitih smjerova pomoću digitalne kamere visoke rezolucije.
Broj snimaka nije ograničen, tako da se s lakoćom analiziraju i vrlo složeni objekti.

Automatska obrada

Na temelju fotogrametrijskog principa automatski se pronalazi 3D položaj svih točaka na limu, čime je njegov oblik u deformiranom stanju određen. Analizom razmaka između točaka izračunavaju se tenzori deformacija po kompletnoj površini lima. Raspodjela smanjenja debljine materijala računa se uz pretpostavku očuvanja volumena.

Rezultati

Trodimenzionalan oblik gotovog komada, komponente tenzora deformacija poput glavnih i sporednih deformacija, smanjenje debljine materijala i krivulje granične deformabilnosti prikazuju se trodimenzionalno ili u dijagramima, te eksportiraju pomoću standardiziranih formata.

VIDEO Prikaz mjernog postupka: ARGUS – oblikovanje lima

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

GOM certified partner logo