TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo
November 2021

ZEISS Innovation Rocks webinari / 9. – 18. 11. 2021.

Na ovom besplatnom webinaru na engleskom i njemačkom 3. 11. 2021. u suradnji firmi GOM i BSH na primjeru proizvodnje perilica upoznat ćete mogućnost korištenja centralne strukture CAD podataka u proizvodnji širom svijeta

Više

GOM Webinar u suradnji sa CADFEM i TU Dresden / 26. 1. 2022.

Na ovom besplatnom webinaru na engleskom i njemačkom 3. 11. 2021. u suradnji firmi GOM i BSH na primjeru proizvodnje perilica upoznat ćete mogućnost korištenja centralne strukture CAD podataka u proizvodnji širom svijeta

Više