TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo
June 2023

Vision Engineering predstavio novu verziju najprodavanijih stereo mikroskopa MANTIS

Vodeći svjetski proizvođač inovativnih rješenja za kontrolu i metrologiju te rješenja za digitalnu 3D
vizualizaciju Vision Engineering lansira treću generaciju Mantisa, najnovijih u nizu
njihovih najprodavanijih i nagrađivanih ergonomskih optičkih stereo mikroskopa.

Više