Analiza ponašanja zakovičastog spoja pod opterećenjem

 

Jednostavnim vlačnim pokusom na dva aluminijska lima spojena pomoću tri reda zakovica isproban je novi sustav ARAMIS u Laboratoriju za testiranje tehnologije Airbus, Bremen.

Na mjernom objektu prvo je pažljivim sprejanjem aerosol sprejem mat akrilne crne boje stvoren tanki sloj visokokontrastnog rastera. Nakon toga, uzorak je instaliran u kidalicu, a 3D sustav ARAMIS je kalibriran i postavljen ispred uzorka. Tijekom vlačnog pokusa kamere su pratile i snimale 3D pomake područja spojenog zakovicama i odgovarjuće vlačne sile, u redovitim vremenskim razmacima. Očitana je i i zabilježena primjenjena vlačna sila. Svakom snimljenom paru slika pridružena je vrijednost stvarne sile. Ponašanje uzorka za vrijeme testa zatim je ocijenjeno i prikazano grafički. Deformacija uzorka vidljiva je u seriji snimljenih fotografija, a za detaljne rezultate koristi se grafički prikaz izmjerenih deformacija.

Podaci o deformacijama omogućuju lakše razumijevanje ponašanja uzorka pod opterećenjem.

Ovaj pokus je postavljen je zbog instaliranja i testiranja novog sustava ARAMIS. Postavke mjerenja, kao i obrada podataka mogle bi biti optimizirane, no i ovako je ovaj test pokazao da se već s minimalnim pripremom može u kratkom roku obaviti prihvatljivo mjerenje i vizualizirati ponašanje i karakteristike stvarne probe pod opterećenjem.

Zahvaljujemo GOM mbH i AIRBUS Bremen, Testing Technology na ovom primjeru.

zakovičasti spoj - mjerenje deformacija