Specijalna kidalica za ispitivanje limova u Audiju

Audi GmbH u Ingolstadtu nabavio je specijalnu Hegewald & Peschke kidalicu za Draw-Bead testove. Kidalica služi za određivanje svojstava abrazije i trenja na duboko vučenim limovima kako bi se osigurali optimalni procesi dubokog vučenja lima u proizvodnji automobila.

Zbog ove namijene  kidalica  ima dvije kontrolirane osi: vertikalno postavljene os za povlačenje koja vuče uzorka kroz čeljusti i horizontalna os za stezanje koja drži uzorak u donjem dijelu stezne naprave. Koristi se tlačna sila do 50 kN i brzina povlačenja do 150 mm/s.

Stezne čeljusti su opremljene valjcima za sprečavanje krivljenja uzoraka, primjerice tijekom ispitivanja sila trenja. Dva termopara snimaju temperaturu čeljusti. Zahvaljujući tim dodacima može se izvoditi više vrsta ispitivanja koja operater može slobodno konfigurirati.

Radna komora zatvorena je sa svih strana i osigurana sigurnosnim vratima s elektronskim zaključavanjem. Uređaj radi samo kad su sigurnosna vrata zatvorena.