Kombiniranje CAD/CAM, simulacije i optičkog mjeriteljstva za bržu validaciju alata

 

Razvoj alata za preciznu izradu kompleksnih limenih dijelova uključivao je dugotrajne postupke pokušaja i pogrešaka. Bernecker Grupa pronašla je rješenje problema kombinacijom CAD/CAM sustava sa softverom za simulaciju i GOM optičkim mjeriteljstvom. Time su značajno smanjili broj iteracija dorade alata, štedeći vrijeme i novac.

Bernecker Grupa iz južne Njemačke razvija i proizvodi duboko vučene i savijene dijelove, ravne i zakrivljene cijevi, profile, plastične dijelove iz kalupa i potpuno montirane pod-sklopove izrađene od različitih materijala ili kombinacija materijala. Proizvode i sustav za recirkulaciju ispušnih plinova (EGR) za nekoliko europskih proizvođača automobila.

EGR se sastoji od nekoliko profila limova nehrđajućeg čelika. Naručitelji zahtijevaju da se tijekom deformiranja lima ne prelazi definirani postotak smanjenja debljine. Uzeti u obzir ovaj postotak kod konstruiranja alata i provjeriti ga na proizvedenom dijelu predstavlja pravi izazov za proizvođače alata. Kako bi osigurao proizvodnju dijelova od lima koji zadovoljavaju specifikacije, Bernecker je izradio integrirano rješenje koje uključuje konstruiranje, simulaciju i mjerenje, tj. petlju procesa koja završava brzim 3D optičkim mjerenjem visoke rezolucije pomoću ATOS sustava.