GOM Inspect Professional

GOM Inspect Professional programski paket

GOM Inspect Professional je napredni programski paket za dimenzionalne analize 3D oblaka točaka dobivenih GOM trodimenzionalnim digitalizatorima, laserskim skenerima, kompjutorskim tomografima i drugim sličnim uređajima.

Parametarska kontrola

Svaki pojedini element korišten pri analizi mjernih rezultata pohranjuje se zajedno sa svim parametrima potrebnim za njegovo stvaranje. Zbog toga su svi koraci analize u potpunosti jednoznačno definirani i ponovljivi. Nakon promjene mjernog rezultata ili dijela analize, korisnik jednim pritiskom tipke automatski aktualizira kompletan mjerni izvještaj.

Značajke:

Kontrola lopatica

Kompletan postupak kontrole, od početnih mjerenja do potpune analize i izrade mjernih izvješća omogućuje potpunu interakciju sa svim postojećim aplikacijskim funkcijama i GOM parametarskom inspekcijom. Softver sadrži sve funkcije za kontrolu lopatica, primjerice na temelju 2D presjeka.

Kontrola po proizvoljnim krivuljama

Programski paket objedinjuje kontrolu u pojedinačnim točkama i kontrolu kompletnih površina. Rezultati digitalizacije kompletnih površina koriste se pri primjeni novih funkcija za konstrukciju krivulja te za vizualizaciju pojedinih obilježja. To omogućuje jednostavan prikaz velikog broja informacija.

Sljedivost

GOM Inspect Professional osigurava potpunu sljedivost u procesu kontrole kvalitete. Svaki pojedini element ili korak analize može biti detaljno provjeren, uključujući sve parametre i odabrane mjerne točke korištene prilikom njegovog definiranja. Ovakav pristup bitno doprinosi pouzdanosti kompletnog procesa kontrole.

“Teaching By Doing”

Uz ovaj inovativni GOMov koncept postaje nepotrebno makro programiranje, složeno planiranje analize i intervencija korisnika, što štedi vrijeme i troškove. Korisnik pristupa na potpuno jednak jednostavan način provjeri kvalitete pojedinog proizvoda ili cijelih serija. Korištenje programskog paketa je jednostavno i intuitivno, bez potrebe za programerskim znanjima.

Programski paket za analizu oblaka točaka

GOM Inspect Professional automatski preračunava oblake točaka u visokokvalitetne 3D mreže i raspolaže brojnim alatima za njihovo poboljšavanje i obradu. Provjera ispravnosti proizvoda provodi se usporedbom mjernih rezultata s referentnim CAD modelima te prikazima odstupanja oblika po cijeloj površini, presjecima ili pojedinim kontrolnim točkama.

Mjerni principi

Elementi potrebni za kontrolu kvalitete definiraju se pomoću mjernih principa. Ova principi u isto vrijeme osiguravaju jednoznačno i automatsko povezivanje stvarnih (izmjerenih) i referentnih (konstruiranih) podataka.

I-Inspect

GOM Inspect Professional omogućuje svojim korisnicima slobodno konfiguriranje mjernih pravila korištenjem I-Inspecta. I-Inspect je skraćenica za inteligentnu kontrolu i korisnika vodi kroz proces kontrole kvalitete. Ovaj pristup značajno olakšava i ubrzava kontrolu, štedeći tako i vrijeme i novac.

Izvještaji kod kontrole prvih uzoraka

Mjerni izvještaji se jednostavno prilagođavaju specifičnim potrebama koristeći potpuno prilagodljive predloške. Rezultati se pri tom prikazuju, na primjer, u standardiziranim VDA-formatima. Pomoću besplatnog programa za 3D prikaz GOM Inspect 3D viewer, mjerni rezultata i izvještaji su lako dostupni i Vašim kolegama i partnerima.

Kompatibilan s Windows 10

GOM Inspect Professional je dizajniran tako da u potpunosti iskoristi moć modernih hardvera računala. Programski paket uključuje brze i učinkovite algoritme za dodatnu obradu i analizu, poboljšanih performansi, optimizirane i pouzdane. GOM Inspect Professional je u potpunosti kompatibilan s Windows 10 operativnim sustavom.

Usporedba GOM Inspect i GOM Inspect Professional

GOM Inspect Professional

Zatražite informacije ili prezentaciju, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

GOM certified partner logo