TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo
October 2016

GOM deformacijski seminari

15. 3. 2017. GOM deformacijski webinar “Optičko 3D mjeriteljstvo u biomehaničkim ispitivanjima”

Najnovija od besplatnih jednosatnih web konferencija (webinara) na temu primjene GOM ARAMIS mjernog sustava i Hegewald&Peschke kidalica u ispitivanju mehaničkih svojstava materijala.

Više

GOM Inspect uvodni seminari

U prostorijama firme TOPOMATIKA d.o.o. u Zagrebu održavamo jednodnevne seminare o korištenju besplatnog 3D programskog paketa GOM Inspect. Cilj seminara je korisnike iz svih područja, RP, CAD/CAM i CAQ, naučiti kako koristiti GOM Inspect za obradu poligonalnih mreža i analizu oblika i dimenzija na 3D oblaku točaka. Termini su po dogovoru ili 2. ponedjeljak u svakom mjesecu: 13. 2. 2017., 13. 3. 2017., 10. 4.2017. …

Više