TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

GOM deformacijski seminari

Jedinstvena prilika za izravan razgovor sa stručnjacima za deformacijska mjerenja putem besplatnih jednosatnih web konferencija (webinar) na temu primjene GOM ARAMIS mjernog sustava i Hegewald&Peschke kidalica za potrebe ispitivanja mehaničkih svojstava materijala.

1. webinar: „GOM ARAMIS Tensile Test“ / 24. 7. 2013.

Prva u nizu web konferencija na temu deformacijskih mjerenja – webinar„GOM ARAMIS Tensile Test“ održana je 24.07.2013 od 9:00 do 10:00 i 18:00 do 19:00 sati.

Osim vrhunskih uređaja za 3D skeniranje oblika, GOM proizvodi i uređaje kao što je ARAMIS za pseudostatičko i dinamičko mjerenje pomaka i deformacija u točki ili na površini.

Na ovom GOM webinaru su obrađeni principi i rezultati optičkih mjerenja mehaničkih svojstava sustavom  ARAMIS na standardnim uređajima za ispitivanje mehaničkih svojstava kao što su Hegewald&Peschke kidalice.

Prikazan je besplatan ARAMIS macro za mjerenje:

 1. Stress – Strain Curve
 2. Young’s Modulus – Rp02
 3. N-Value
 4. Poisson Ratio
 5. R-Value

Primjer rezultata jednog mjerenja u obliku video izvješća:

2. webinar:„GOM ARAMIS Bulge Test“ / 21. 11. 2013.

Tema webinara je utvrđivanje parametara lima testovima hidrauličnog udubljivanja za određivanje biaksijalne krivulje tečenja, jednog od važnih parametara koji određuje svojstva materijala.

Webinar obrađuje:

 1. Princip testova hidrauličnog udubljivanja i računski model za određivanje biaksijalne krivulje tečenja po ISO16808
 2. Mjerenje hidrauličnog udubljivanja i postupci evaluacije projekta sustavom ARAMIS
 3. Postupak određivanja biaksijalne krivulje tečenja sustavom ARAMIS prema ISO16808

Webinar je održan u četvrtak, 21.11.2013. od 9:00 do 10:00 i od 18:00 do 19:00 sati.

3. webinar: „Određivanje krivulja granične deformabilnosti – FLC“ / 22. 01. 2014.

FLC prikazuje maksimum deformabilnosti lima u deformiranom stanja pri jednoosnim i dvoosnim deformacijama.

Krivulja parametara materijala koristi se u postupcima obrade lima

u automobilskoj industriji i proizvodnji robe široke potrošnje

Teme:

 1. Što je to FLC
 2. Koji se testovi upotrebljavaju za određivanje FLC
 3. Matematički principi za izračunavanje FLC
 4. Postupak dobivanja eksperimentalnih podataka za izračun FLC sustavom ARAMIS
 5. Postupak određivanje FLC sustavom ARAMIS prema normi ISO 12004

Određivanje FLC krivulje – Nakajima test: video prikaz postupka mjerenja

Webinar je održan u srijedu 22.01.2014. u 9:00 i u 18:00 sati.

4. webinar: „Verifikacija numeričkih simulacija“ /

19. 3. 2014.

Numeričke simulacije koriste se za istraživanje i razvoj u svim industrijama. Izuzetno su važne za provjeru računalnih modela kako bi se podržao brži razvoj novih proizvoda.

Rezultati provjere računalnih simulacija GOM optičkim mjernim sustavima koriste se za optimizaciju u mnogim različitim aplikacijama.

Webinar “verifikacija numeričkih simulacija” daje informacije o optičkim mjernim tehnikama i kako se optički mjerni rezultati koriste, primjerice, u postupcima verifikacije oblikovanja lima, u testiranjima u zrakoplovnoj industriji, kao i u biomedicinskim aplikacijama.

Webinar je održan 19.3.2014. u 9:00 i u 18:00 sati.

5. webinar: „Tensile Testing“ / 6. 5. 2014.

Vlačno ispitivanje je postupak ispitivanja mehaničkih svojstava materijala na kidalici kojim se utvrđuju glavna svojstva koja karakteriziraju mehaničku otpornost materijala i njihovu deformabilnost. Često se koristi u razvoju novih materijala i kontroli kvalitete.

Pritom je važno točno određivanje parametara kao što su krivulje naprezanje, Youngov modul, r-vrijednost i n-vrijednost. ARAMIS sustav beskontaktnim mjerenjem i visokom rezolucijom rezultata omogućuje precizno ispitivanje čvrstoće materijala i vrednovanje mnogih testova.

Webinar obuhvaća utvrđivanje navedenih parametara i prikaz kako se to izvodi optičkim mjernim sustavom Aramis.

Održan je u utorak 6.5.2014. u 9:00 i u 18:00 sati. dodajte u google calendar

6. webinar: „Automotive Testing“ / 3. 7. 2014.

Optimizacija suvremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahtijeva točne i pouzdane rezultate mjerenja koja moraju biti objektivna, veoma precizna i ponovljiva. Bolje razumijevanje statičkog i dinamičkog ponašanje komponenti omogućuje učinkovit razvoj proizvoda smanjujući potrebne iteracije ciklusa. Pored toga, sigurnosni aspekt ima velik značenje u razvoju proizvoda.

Na ovom GOM-ovom webinaru razmatrane su zanimljive aplikacije iz automobilske industrije u područjima čvrstoće i testova sudara, analize gibanja i ocjenjivanja toplinske deformacije komponenti ispitanih u klimatiziranoj komori.

Webinar je obuhvatio utvrđivanje navedenih parametara i prikaz kako se to izvodi optičkim mjernim sustavom Aramis.

Održan je u četvrtak 3.7.2014. u 9:00 i u 18:00 sati.

7. webinar: „Aerospace Testing“ / 3. 9. 2014.

Razvoj i proizvodnja suvremenih letjelica je izuzetno složen proces koji zahtijeva ravnotežu i kompromis između sigurnosti, tehničkih mogućnosti, dizajna, dostupne tehnologije i troškova. U razvoju avijacije sudjeluju različite tehnologije i tehničke discipline, kao što su aerodinamika, pogonsko inženjerstvo, znanosti o materijalima, strukturni dizajn i proizvodnja.

Sedmi GOM webinar razmatrao je primjenu sustava ARAMIS i PONTOS u aplikacijama iz aeroindustrije. Obuhvaćene su teme od mjerenja manjih razmjera  kao što je testiranje elemenata pa sve do evaluacije deformacija komponenti.

Snimka 7. GOM deformacijskog webinara – mjerenja u zrakoplovnoj industriji:

Webinar je održan 3.9.2014. u 9:00 i 18:00 sati.

8. webinar: „Medical and Biomechanics Testing“ /

9. 12. 2014.

Postojećim mjernim tehnologijama biomehanika predstavlja velik izazov kao što je određivanje mehaničkih svojstava materijala ili provjera performansi dijelova poput implantata. GOM-ove napredne metode 3D  snimanja, stereo fotogrametrije i  3D digitalizacije koriste se za mjerenje varijacija u stvarnim biološkim mehaničkim sustavima kao što su kosti, tetive, ligamenti i ostala tkiva. Ove metode mjerenja imaju daleko veći dinamički raspon od tradicionalnih mjernih uređaja. Optički 3D mjerni sustavi danas se koriste i u medicini za određivanje svojstva materijala, analizu performansi uzoraka i potvrdu numeričkih simulacija.

Osmi GOM webinar razmatrao je različite primjene optičkog 3D mjeriteljstva u području medicinskih / biomehaničkih ispitivanja i kontroli kvalitete.

Održan je u utorak 9.12.2014. u 9:00 i u 18:00 sati.

Prikaz 8. GOM deformacijskog webinara – medicinska i biomehanička ispitivanja:

9. webinar: „Automotive Testing“ / 10.2.2015.

U modernoj auto industriji automobilski dijelovi se razvijaju i usavršavaju u skladu s visokim zahtjevima funkcije, sigurnosti i stabilnosti tijekom roka trajanja. Kako bi bili certificirani za serijsku proizvodnju, svi djelovi moraju proći postupke testiranja kao što su :

 • toplinske i mehaničke deformacije
 • djelovanje buke i vibracija
 • procesi starenja
 • testovi sudara

Optimizacija suvremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahtijeva točne i pouzdane rezultate mjerenja koja moraju biti objektivna, precizna i ponovljiva. Bolje razumijevanje statičkog i dinamičkog ponašanja komponenti omogućuje učinkovit razvoj i smanjuje broj potrebnih ciklusa iteracija.

Na 9. webinaru razmatrane su aplikacije iz automobilske industrije u područjima testova sudara, analize kretanja i procjene toplinskih deformacije dijelova testiranjem u klimatskim komorama.

Webinar je održan u utorak, 10.2.2015. od 9:00 i od 18:00 sati.

Pogledajte prikaz 9. webinara – kako se optičko mjeriteljstvo koristi u testiranjima u automobilskoj industriji:

10. webinar: „High Speed Component Testing“ /

24. 6. 2015.

High-speed testovi su važan alat u suvremenom razvoju proizvoda jer omogućuju analizu reakcija komponenti na mehaničke utjecaje i sudare. Pri testovima s velikom brzinom, optički mjeriteljstvo daje mjerne rezultate visoke vremenske i prostorne rezolucije.

Na webinaru 24. 6. 2015. u 9. i u 18. sati obrađeno je korištenje optičkog mjeriteljstva u high-speed testovima. Prikazani su rezultati testiranja udara glave pješaka u automobilsko vjetrobransko staklo.

Pogledajte video prikaz 10. GOM deformacijskog webinara:

 

11. webinar: „Optical 3D Metrology for Automotive Testing

16. 3. 2016.

Optimizacija suvremenog razvoja proizvoda u automobilskoj industriji zahtijeva točne i pouzdane mjerne rezultate dostupne u najkraćem mogućem roku. Kako bi zadovoljili zahtjeve današnjeg procesa razvoja proizvoda u automobilskoj industriji, mjerni rezultati moraju biti objektivni i ponovljivi.

Optičko mjeriteljstvo omogućuje bolje razumijevanje statičkog i dinamičkog ponašanja komponenti, skraćuje pripremu za testiranje i smanjuje broj potrebnih iteracija.

Webinar “Optičko 3D mjeriteljstvo za testiranja u automobilskoj industriji” obradio je širok spektar primjena, kao što su:

 • analiza toplinskih deformacija komponenata
 • 3D analiza deformacija pri testiranju zračnih jastuka
 • analiza krutosti šarki vrata
 • 3D analiza pomaka u testovima sudara

Webinar je održan na engleskom jeziku, u srijedu 16. ožujka 2016. u 9:00 i 17:00 sati.

Pogledajte video prikaz webinara “Optical 3D Metrology for Automotive Testing”:

 

12. webinar: „Shear Test“ / 13. 4. 2016.

Na 12. GOM-ovom webinaru tema je bila primjena optičkog 3D mjeriteljstva u testovima smicanja koje pridonose bržem razvoju novih materijala i kontroli kvalitete:

 • Motivacija za testove smicanja
 • Optičko mjeriteljstvo u  testovima smicanja
 • Primjer primjene: Testiranje bakra smicanjem u kidalici
 • Primjer primjene: Ispitivanje čelika smicanjem prema ASTM

Poznavanje točnih parametara materijala neophodna je u fazi projektiranja proizvoda i naknadne analize numeričkim simulacijama. Testovi smicanja se provode pri ispitivanju materijala tijekom razvoja novih proizvoda i kontrole kvalitete.

Optičko mjeriteljstvo daje precizne rezultate beskontaktnog mjerenja u testovima smicanja podržavajući tako razvoj novih materijala i osiguranje kvalitete. Osim toga, visoka rezolucija rezultata koje daje  ARAMIS omogućava unapređenje postojećih postupaka ocjenjivanja. Rezultati se mogu koristiti, na primjer, za razmatranje pretpostavki na kojima se temelji današnji pristup izračunu posmičnih naprezanja.

Webinar je održan u srijedu 13. 4. 2016. u 9:00 i u 17:00 sati.

Video prikaz webinara „Shear Test“:

 

Webinar – Optička 3D metrologija za testiranje u zrakoplovnoj industriji / 20. 4. 2016.

Razvoj i proizvodnja suvremenih letjelica je izuzetno složen proces i zahtjeva pažljivu ravnotežu između sigurnosti, tehničkih mogućnosti, dizajna, dostupnih tehnologija i troškova. Optička metrologija može ubrzati razvoj vašeg proizvoda, pružajući jasne, potpune rezultate, istovremeno skraćujući vrijeme pripreme ispitivanja i smanjujući broj potrebnih iteracijskih ciklusa.

Na GOM-ovom webinaru “Optička 3D metrologija za testiranje u zrakoplovnoj industriji” održanom 20. 4. u 9:00 i 17:00 sati prikazano je kako u radu iskoristiti prednosti koje nudi optička metrologija ovim primjerima:

 • Reverzibilno inženjerstvo helikoptera
 • Određivanje dinamičke izdržljivosti materijala
 • Analiza loma ploče avionskog okvira
 • Test savijanja lopatice rotora – MKE verifikacija

Obrađene su primjene u zrakoplovnoj industriji; od mjerenja malih uzoraka, poput ispitivanja dinamičke izdržljivosti ili ispitivanja pojedinih komponenti, sve do mjerenja cijelih letjelica u realnoj veličini.

Pogledajte prikaz webinara:

 

Webinar – 2D korelacija slika pomoću GOM Correlate programskog paketa / 11. 5. 2016.

GOM Correlate je besplatan programski paket za digitalnu korelaciju i evaluaciju slika. Digitalna korelacija slika je optička beskontaktna metoda za određivanje 2D ili 3D koordinata. Koristi se za određivanje pomaka i deformacija za širok spektar uzoraka u ispitivanju materijala i komponenata.

GOM Correlate omogućuje 2D digitalnu korelaciju slika, pružajući tako evaluaciju i izvještavanje bilo koje digitalne serije slika ili video datoteka. Stoga savršeno odgovara za ispitivanja u ravnini pomoću već postojećih kamera.

Besplatni trening webinar “2D digitalna korelacija slika pomoću GOM Correlate programskog paketa”, održan je 11. 5. 2016. u 9:00, 13:00 i 17:00 satina engleskom odnosno njemačkom jeziku. Na webinaru se govorilo o:

 • Vlačnom ispitivanju, niske i visoke brzine
 • Evaluaciji zone pukotine
 • Testu savijanja u tri točke
 • Ispitivanju smicanja po ASTM standardima
 • Digitalnoj korelaciji slika velikih razmjera

Pogledajte snimku webinar

 

Webinar – Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju / 24. 5. 2016.

Određivanje svojstava materijala zasnovano na vlačnom ispitivanju koristi se za razvoj novih materijala i kontrolu kvalitete. Stoga je veoma važno točno određivanje mehaničkih svojstava materijala, uključujući krivulje naprezanje-istezanje, Youngov modul elastičnosti, koeficijent očvrsnuća i slično.

Precizni rezultati koje daje ARAMIS, uređaj za optičku 3D analizu deformacija, poboljšavaju točnost mjerenja mehaničkih svojstava materijala. Postojeći postupci ispitivanja, na primjer, određivanje krivulja tečenja i formiranje graničnih krivulja tečenja, poboljšani su i time pouzdaniji. Velik broj materijala moguće je ispitati zahvaljujući beskontaktnom mjerenju i visokoj lokalnoj rezoluciji ARAMIS-a.

Besplatni GOM-ov webinar “Optička 3D metrologija u vlačnom ispitivanju”, održan 24.5.2016 u 9:00 i 17:00 sati, obuhvatio je sljedeće teme:

 • Uvod u vlačno ispitivanje
 • Korištenje optičke metrologije u vlačnom ispitivanju
 • Demonstracija programskog paketa uživo: evaluacija vlačnog ispitivanja
 • Lokalno deformacijsko ponašanje materijala poput Lüdersovih linija, krivulja tečenja I stvaranja vrata

Pogledajte prikaz webinara:

 

Webinar – Optičko 3D mjeriteljstvo u biomehaničkim ispitivanjima / 15. 3. 2017.

Na GOM-ovom webinaru, održanom 15. 3. 2017. u 9, 13 i 17 sati, razmatrane su različite primjene optičkog 3D mjeriteljstva u području medicinskih / biomehaničkih ispitivanja.

Biomehanika predstavlja velik izazov postojećim mjernim tehnologijama. GOM-ove napredne 3D optičke metode koje koriste 3D korelaciju slike, stereo fotogrametriju i 3D digitalizaciju upotrebljavaju se za dinamička mjerenja biomehaničkih sustava kao što su kosti, tetive, ligamenti i meka tkiva.

GOM Webinar razmatrao je različite aplikacije za 3D optički mjeriteljstvo u području biomehaničkih ispitivanja:

 • Analizu pomaka i naprezanja tkiva
 • Validaciju učinaka proteza
 • 6DoF analizu kralježnice

Pogledajte snimku webinara na engleskom jeziku:

 

Webinar – Korelacija 2D i 3D snimaka u testiranju materijala i komponenti / 30. 3. 2017.

Besplatni GOM deformacijski webinar “2D and 3D Image Correlation in Materials and Components Testing” održan je 30. 3. 2017. u 9 i 17 sati na engleskom, te u 13 sati na njemačkom jeziku. Obuhvaćene su sljedeće teme:

 • karakteristike 2D i 3D mjernih rezultata
 • ograničenja i greške 2d mjerenja uzrokovane promjenama udaljenosti između kamere i uzorka

Analize deformacija neophodne su u razvoju materijala i komponenti. Pomake, naprezanja i specifične parametre materijala bilježe sustavi mono i stereo kamera. Dobivene 2D ili 3D mjerne rezultate možemo analizirati GOM Correlate programom koji omogućuje digitalne korelacije slika (DIC) i analizu gibanja.

Dok 2D mjerenja određuju samo koordinate u ravnini, 3D mjerni rezultati daju trodimenzionalni pregled uzorka ili komponente bilo kojeg oblika, također i u pokretu. Koje se još razlike u pogledu mjernog postava odnose na ova oba sustava prikazano je u ovom webinaru (snimka na engleskom jeziku):

 

Webinar – Određivanje FLC (krivulja granične deformabilnosti) sustavom ARAMIS / 24. 5. 2017.

Poznavanje parametara deformiranja limenih materijala presudno je za projektiranje alata i provođenje cjelokupnog procesa oblikovanja. Krivulja granične deformabilnosti (FLC) omogućuje određivanje smjernica obrade materijala praktičarima koji rade u području oblikovanja lima. Suvremeno određivanja FLC beskontaktnim optičkim mjernim metodama propisano je normom ISO 12004.

GOM webinar “Determination of Forming Limit Curves in ARAMIS” održan 24. 5. u 9 i 17 sati na engleskom jeziku, te u 13 sati na njemačkom jeziku obrađivao je ove teme:

 • Načela određivanja krivulja granične deformabilnosti (FLC)
 • Korištenje optičkih mjernih sustava
 • Određivanje krivulja granične deformabilnosti sustavom ARAMIS

Pogledajte snimku webinara:

 

Webinar „Open Data Architecture in the 3D Testing Software” / 29. 6. 2017.

Uspoređivanje i simultana vizualizacija mjernih podataka kao i razmjena podataka općenito postaju sve važniji u mjeriteljstvu i obradi podataka. Stoga se za vizualizaciju i daljnju obradu u ARAMIS Professional 2017 i GOM Correlate Professional 2017 mogu uvesti dodatne skalarne vrijednosti i podaci o površinama. Podaci izrađeni u GOM softveru mogu se izvesti u različitim formatima podataka i mogu se koristiti i u drugim softverima. Program ARAMIS Professional 2017 omogućuje i komunikaciju sa strojevima i ispitnim uređajima.

Webinar „Open Data Architecture in the 3D Testing Software” 29. 6. u 9 i 17 sati na engleskom, te u 13 sati na njemačkom jeziku u triesetak minuta obradio je ove teme:

 • Različite izvozne funkcije za daljnju obradu podataka ili oscilacijsku analizu zasnovanu na ASCII ili XML kodiranju
 • Uvoz i daljnja obrada vanjskih podataka (npr. simulacijski podaci iz ANSYS i skalarni podaci o geometrijama)
 • Mogućnosti komunikacije uživo

Pogledajte snimku webinara na engleskom jeziku:

 

Webinar „Validating Numerical Simulations with Optical 3D Metrology” / 1. 2. 2018.

Analiza konačnih elemenata (FEA) integrirani je alat suvremenog novog procesa razvoja proizvoda koji skraćuje vrijeme izlaska na tržište i smanjuje broj potrebnih fizičkih prototipova. Stoga je ključno da daje pouzdane i točne rezultate kako bi se osigurale najbolje performanse tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda.

Optički 3D mjeriteljstvo povećava mogućnosti vrednovanje rezultata numeričkih simulacija s eksperimentalnim podacima jer daje  točne 3D podataka o oblicima, pomacima i naprezanjima.

Webinar „Validiranje numeričkih simulacija s optičkim 3D mjeriteljstvom” održan 1. 2. 2018. u 9 i 17 sati na engleskom jeziku, te u 13 sati na njemačkom jeziku trajao je oko 30 minuta. Razmatrane su ove teme:

 • Uvod u upotrebu optičkog mjeriteljstva za validaciju numeričkih simulacija
 • Usporedba ANSYS simulacije s ARAMIS mjerenjima komponente ojačane staklenim vlakom pod mehaničkim opterećenjem
 • Demonstracija uživo cjelog tijeka rada uspoređivanja FEA rezultata s mjerenim podacima u programu ARAMIS Professional
 • Izvoz odgovarajućih skupova podataka iz ABAQUS, ANSYS i LS-Dyna za postupak validacije.

Pogledajte snimku webinara na engleskom jeziku:

 

Webinar “High-speed testing with the new, high-resolution ARAMIS SRX” / 8. 3. 2018.

Danas se optičko mjeriteljstvo masovno koristi u razvoju proizvoda. Gibanja, ubrzanja i naprezanja beskontaktno se snimaju i daju vrijedne mjerne rezultate u automobilskoj industriji, zrakoplovstvu i biomehanici. Novi mjerni sustav ARAMIS SRX omogućava preciznu analizu ponašanja dijelova pri udaru ili padu jer senzor kombinira vrlo visoku razlučivost fotoaparata i visoku mjernu frekvenciju. Senzor bilježi dijelove i strukture mnogo detaljnije od uobičajenih metoda mjerenja.

U četvrtak, 8. ožujka 2018., u 9:00, 13:00 i 17:00 sati, održan je GOM webinar koji je u tridesetak minuta obradio ove teme:

 • Priprema mjerenja velike brzine
 • Prikazivanje ARAMIS SRX senzora
 • Evaluacija testa udara vrata
 • Evaluacija testa udara glave pješaka

Pogledajte snimku na engleskom:

 

Webinar “ARAMIS za ispitivanje materijala” / 28. 6. 2018.

Bez obzira jeste li CAE inženjer koji radi s modelima za numeričke simulacije ili inženjer koji ispituje mehanička svojstva materijala, znate da je poznavanje točnih parametara materijala ključno za donošenje pravih odluka tijekom projektiranja vašeg proizvoda kako bi mu se osigurale najbolje moguće performanse tijekom cijelog životnog ciklusa.

Korelacija digitalne slike je svestrana i efikasna metoda analize kojom se određuju 3D podaci za analizu deformacija materijala i komponenti.

28. lipnja 2018, u 9:00, 13:00 i 17:00 sati., GOM vas poziva na webinar “ARAMIS za testiranje materijala” na engleskom i njemačkom jeziku na kojem možete naučiti kako će ARAMIS poboljšati vaše mogućnosti ispitivanja u:

 •  testovima savijanja
 • testovima smicanja
 • Bulge testovima
 • Nakajima testovima
 • tlačnom ispitivanju
 • vlačnom ispitivanju
 • dvoosnom vlačnom ispitivanju
 • ispitivanju širenja rupa

Webinar će trajati oko 30 minuta.

Registrirajte se za webinar na engleskom:

Registrirajte se za webinar na njemačkom:

Pratite naše objave i registrirajte se za sljedeće GOM-ove deformacijske webinare kako biste dobili vrijedan uvid u zanimljive teme i saznali više o tome kako vam beskontaktno optičko 3D mjeriteljstvo može pomoći u radu.

Prisustvovanje na webinarima je besplatno, dovoljno se prijaviti u web browseru koji podržava JAVA programski jezik i otvoriti link u 9:00 ili 17:00 sati. Registracija je moguća do jedan sat prije početka webinara. Potvrdu o prijavi i link na kojem možete pogledati webinar dobit ćete

e-mailom. Također će vam stići i besplatna prezentacija koja prati webinar.

Webinari se održavaju na engleskom i njemačkom jeziku i traju otprilike 45 minuta.

Nadamo se da će ova iskustva koristiti postojećim i budućim korisnicima GOM ARAMIS i PONTOS mjernih sustava kao i korisnicima Hegewald & Peschke kidalice.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na

deformacije@topomatika.hr


SVE NOVOSTI