TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „INTER-TOPO“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zatražite informacije, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Napredak projekta "INTER-TOPO"

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“

Dvadesetidva mjeseca nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka Topomatika d.o.o. je u studenom 2019. godine uspješno završila projekt „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“ Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka Topomatika d.o.o. uspješno je provela projektne aktivnosti: nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH, istraživanje tržišta, izrada promotivnog materijala, sudjelovanje na B2B poslovnim događajima, aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Tvrtka Topomatika uspješno je nastupila na sajmovima Intertool 2018 Beč, Sajam Tehnike 2018 Beograd, ZEPS Intermetal 2018 Zenica, Tehnoma 2018 Skopje, IFAM 2019 Ljubljana, Forma Tool 2019 Celje i Sajam Tehnike 2019 Beograd te B2B susretima SEE Automotive, Control Stuttgart i Formnext Frankfurt.

Provedbom projekta tvrtka Topomatika podigla je svoju prisutnost na inozemnim tržištima, predstavljene su nove tehnologije, proizvodi i usluge iz asortimana tvrtke i ojačana je pozicija na međunarodnim tržištima.
Kako bi se projekt uspješno realizirao osim provođenja aktivnosti nastupa na međunarodnim sajmovima u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za ostvarenje svih ciljeva projekta. Za uspješnu promociju rezultata projekta provedena je aktivnost Objave članaka na web stranici tvrtke. Time se podigla svijest ciljnih skupina projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti, naglašena su postignuća projekta i podrška EU. Kroz aktivnost se također osigurala i vidljivost financiranja projekta.

Rezultati projekta:

  • Predstavljene nove tehnologije, proizvodi i usluge iz asortimana tvrtke, ojačana pozicija na međunarodnim tržištima, tvrtka predstavljena na novim tržištima
  • Ugovorena jedna vanjska usluga istraživanja tržišta, isporučena jedna studija istraživanja novog tržišta
  • Povećana vidljivost proizvoda/usluga tvrtke, tvrtka dodatno približena potencijalno novim klijentima i partnerima
  • Predstavljene usluge i rješenja tvrtke na međunarodnim tržištima, povećana mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima, ojačan brend tvrtke na međunarodnom tržištu
  • Povećana vidljivost projekta sufinanciranog EU sredstvima, povećana vidljivost usluga i proizvoda tvrtke, šira javnost informirana o poslovanju tvrtke
  • Uspješno proveden jedan (1) projekt sukladno pravilima provedbe EU projekata, unaprijeđena znanja i kompetencije provedbenog tima tvrtke za upravljanje EU projektima

Provedbom projekta uspješno je ostvaren specifični cilj:

  • Privatna ulaganja: 328.967,50 kuna

Do kraja 2020.g. ostvariti će se i preostali specifični ciljevi projekta:

  • Povećani prihod od prodaje 22%
  • Povećani prihod od izvoza 22%
  • Sklopljeno pet (5) novih ugovora sa inozemnim klijentima

Nositelj projekta:

Topomatika d.o.o., Ilica 231

Ukupna vrijednost projekta:

1.002.762,50 HRK

EU udio u financiranju projekta:

673.795,00

Razdoblje provedbe:

od 1. siječnja 2018. do 1. studenog 2019.

Kontakt osoba:

Tomislav Hercigonja

Više informacija:

+385 1 3496 010
info@topomatika.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Topomatika d.o.o.


SVE NOVOSTI