TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

Provedba projekta „INTER-TOPO “

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zatražite informacije, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Napredak projekta "INTER-TOPO"

Projekt „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkuretnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“ koji provodi poduzeće Topomatika d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“.

Opis napretka

Projekt „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkurentnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“ izvršava se u skladu sa svim projektno predviđenim aktivnostima te je tvrtka do sada posjetila sajmove:

Intertool 2018 Beč, Sajam Tehnike 2018 Beograd, ZEPS Intermetal 2018 Zenica, Tehnoma 2018 Skopje, IFAM 2019 Ljubljana, Forma Tool 2019 Celje i Sajam Tehnike 2019 Beograd.

Nastupima na sajmovima tvrtka je uspješno prezentirala svoje usluge i proizvode novim tržištima što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje i izvoza te novim zapošljavanjem. Na Sajmu Tehnike održanom u Beogradu 2019 tvrtka je prvi put predstavila aparat GOM CT za industrijsku kompjutersku tomografiju te za njega osvojila nagradu „Korak u budućnost“. Osim nastupa na sajmovima u sklopu projekta tvrka Topomatika d.o.o. uspješno je sudjelovala i na B2B poslovnim događajima: SEE Automotive, Control Stuttgart i Formnext Frankfurt.

Kroz provedbu aktivnosti Promidžba i vidljivost na sajmovima i poslovnim događajima povećana je vidljivost projekta sufinanciranog EU sredstvima, šira javnost informirana je o poslovanju tvrtke, proizvoda i usluga.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Nastup na međunarodnim sajmovima izvan HR
  • Element 2 – Istraživanje tržišta
  • Element 3 – Izrada promotivnog materijala za nastupe na međunarodnim sajmovima
  • Element 4 – Sudjelovanje na B2B poslovnim događajima
  • Element V – Promidžba i vidljivost
  • Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Cilj poziva:

Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Specifični cilj

projekta je doprinijeti povećanju udjela tvrtke Topomatika d.o.o. u ukupnom izvozu roba i usluga te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima, uključivanjem i sudjelovanjem na globalnim tržištima i poboljšanjem uvjeta za rad u međunarodnom okruženju.

Rezultati projekta:

  • Povećani prihod od prodaje 22%
  • Povećani prihod od izvoza 22%

  • Sklopljeno pet novih ugovora sa inozemnim klijentima

  • Privatna ulaganja: 328.967,50 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

od 1. siječnja 2018. do 1. studenog 2019.

Ukupna vrijednost projekta

je 1.002.762,50 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 673.795,00  HRK.

Više informacija:

+385 1 3496 010

info@topomatika.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Topomatika d.o.o.


SVE NOVOSTI