TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

3D seminari, Zagreb, Celje, Novi Sad, Gračanica (BiH)

Nakon niza odlično posjećenih seminara 2013. godine, 3D grupa – klaster 3D tehnologija organizirala je novu seriju besplatnih jednodnevnih seminara na temu “3D tehnologije u istraživanju, razvoju i proizvodnji“ na 3 lokacije u regiji: u Zagrebu u Hrvatskoj, u Celju u Sloveniji, i u Novom Sadu u Srbiji.

Sve o seminarima na www.3d-seminari.com


SVE NOVOSTI