TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

Projekt „Topomatika – jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zatražite informacije, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Projekt “TOPOMATIKA – jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju”

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt „TOPOMATIKA – Jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ koji provodi poduzeće Topomatika d.o.o. financiran je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU” u sklopu Poziva „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

 

Opis projekta:

Svrha projekta je jačanje međunarodne konkurentnosti TOPOMATIKA doo, Zagreb, u segmentu visokotehnoloških specijaliziranih usluga 3D optičkih mjerenja i 3D printa, ulaganjem u održivu poslovnu građevinu, visokotehnološku opremu, te inovacije procesa i organizacije vezano uz digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja.

Realizacija projekta doprinosi otpornosti na krizu, te rastu i razvoju i dugoročnoj održivost poslovanja TOPOMATIKA doo. Projekt omogućuje unapređenje efikasnosti, kvalitete i povećanje kapaciteta, kvalitetno pozicioniranje tvrtke na ciljanim tržištima Hrvatske, Regije i EU, prilagodbu poslovanja suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima, te doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva RH i EU.

 

Elementi projekta:

  • Element 1 – Ulaganje u građevinu
  • Element 2 – Ulaganje u visokotehnološku opremu i tehnološka rješenja
  • Element 3 – Inovacije procesa i organizacije – digitalna i zelena tranzicija
  • Element 4 – Usavršavanje djelatnika
  • Element 5 – Upravljanje projektom
  • Element 6 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva

Jačanje konkurentnosti MSP-ova na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi TOPOMATIKA – Jačanje konkurentnosti ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju su:

Jačanje međunarodne konkurentnosti TOPOMATIKA d.o.o., Zagreb, u segmentu visokotehnoloških specijaliziranih usluga 3D optičkih mjerenja i 3D printa, ulaganjem u održivu poslovnu građevinu, visokotehnološku opremu, te inovacije procesa i organizacije vezano uz digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja. Realizacija projekta doprinosi otpornosti na krizu, te rastu i razvoju i dugoročnoj održivost poslovanja TOPOMATIKA d.o.o. Projekt omogućuje unapređenje učinkovitosti (rast produktivnosti za 15%), povećanje kapaciteta (80%), kvalitetno pozicioniranje tvrtke na ciljanim tržištima Hrvatske, Regije i EU, prilagodbu poslovanja suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima, te doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva RH i EU. Postizanje specifičnog cilja doprinijeti će ostvarenju općeg cilja projekta: „ Poboljšan rast i razvoj MSP-a pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo“.

 

Rezultati projekta:

  • Porast zapošljavanja – 6 novih zaposlenika do 2025. godine,
  • Rast prihoda od prodaje – 87% u periodu 2025/2019,
  • Rast prihoda od izvoza – 97% u periodu 2025./2019.,
  • Broj novouvedenih tehnoloških rješenja povezanih s zelenim i digitalnim ciljevima – 3

 

Kod projekta:

KK.11.1.1.01.0367

Ukupna vrijednost projekta

13.179.898,43 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

od 01. lipnja 2021. do 01. lipnja 2023.

 

Više informacija:

info@topomatika.hr

+385 1 3496 010

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/


SVE NOVOSTI