TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo

Projekt „Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Zatražite informacije, pošaljite nam upit ili Vaš komentar!

Projekt „Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt “Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva” koji provode poduzeća Topomatika d.o.o., Izit d.o.o. i Stomatološki fakultet u Zagrebu financiran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“

Opis projekta:

Provedbom projekta “Biorazgradivi implantati za inženjerstvo koštanog tkiva” nastoji se ojačati inovativnost i međunarodna konkurentnost tvrtki TOPOMATIKA d.o.o. i IZIT d.o.o. razvojem novog proizvoda INDIVIDUALIZIRANE BIORAZGRADIVE AUGMENTACIJSKE MREŽICE (IBAM), te je na osnovu navedenog planirana uspostava vlastite proizvodnje i komercijalizacija novo razvijenih proizvoda. Realizacija projekta će doprinijeti rastu i razvoju te dugoročnoj održivost poslovanja Prijavitelja i Partnera, jačanju istraživačkog i inovacijskog kapaciteta, jačanju sposobnosti proizvodnje proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog potencijala internacionalizacije, te jačanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti i njihovom kvalitetnom pozicioniranju na ciljanim tržištima.

Elementi projekta:

 • Element 1 – Industrijsko istraživanje
 • Element 2 – Eksperimentalni razvoj
 • Element 3 – Izrada studije isplativosti
 • Element 4 – Nabava opreme i uređaja
 • Element 5 – Upravljanje projektom
 • Element 6 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Specifični ciljevi projekta „BIORAZGRADIVI IMPLANTATI ZA INŽENJERSTVO KOŠTANOG TKIVA“ su:

SC.1. Razvoj novog inovativnog proizvoda INDIVIDUALIZIRANE BIORAZGRADIVE AUGMENTACIJSKE MREŽICE (IBAM), kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija, u okviru provedbe suradničkog istraživanja TOPOMATIKA doo i IZIT doo te Stomatološkog fakulteta u Zagrebu

SC.2. Jačanje istraživačkih kapaciteta TOPOMATIKA i IZIT, kao poduzeća, te Stomatološkog fakulteta, kao istraživačke organizacije, te poticanje njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IRI aktivnosti prema prioritetima definiranim u S3. Postizanje navedenih specifičnih ciljeva (svrhe) projekta doprinijeti će pametnom i održivom razvoju i unapređenju međunarodne konkurentnosti RH ulaganjem u IRI, jačanjem kapaciteta i suradnje poslovnog sektora i istraživačkih organizacija, te ciljanim ulaganjima u IRI aktivnosti prema prioritetima definiranim u okviru S3

Rezultati projekta:

 • Dokazana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept Projekta
 • Rezultat istraživanja i razvoja će biti inovativni novi proizvod – Individualizirana biorazgradiva augmentacijska mrežica (IBAM) kao proizvod nov za globalno tržište
 • Izrađena Studija izvedivosti
 • Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni poslovnoj i stručnoj javnosti
 • Unapređeni istraživački kapaciteti TOPOMATIKA doo i IZIT doo, kao Poduzetnika, Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, kao istraživačke organizacije, te uspostavljena učinkovita suradnja u provedbi IRI aktivnosti
 • Zaposleno 5 novih zaposlenika

 

Kod projekta: KK.01.2.1.02.0209

Ukupna vrijednost projekta je 10.328.056,61 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 6.131.213,91 HRK.

Razdoblje provedbe projekta: od 01. kolovoza 2020. do 01. kolovoza 2022.

 

Više informacija:

+385 1 3496 010

info@topomatika.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/

https://razvoj.gov.hr/


SVE NOVOSTI