TOPOMATIKA, precizno industrijsko 3D mjeriteljstvo
May 2019

Projekt „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkuretnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“

Projekt „INTER-TOPO – Jačanje međunarodne konkuretnosti tvrtke Topomatika d.o.o.“ koji provodi poduzeće Topomatika d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“…

Više

GOM webinar o analizi termičkih i mehaničkih deformacija / 15. 5. 2019.

15. 5. 2019. u 9:00,  13:00 sati  i 17:00 sati, u suradnji GOM i InfraTec održan je webinar „Analiza termičkih i mehaničkih deformacija s DIC-om i termografijom“ na njemačkom i engleskom jeziku

Više